EN hurtling
volume_up
{adjective}

hurtling (also: sweeping)
Straight ahead of the hurtling glyph was the vast column of spiraling cloud that Samuel Klepp had pointed out to her.
Egyenesen a száguldó gliff előtt magasodott az a gigászi, magasba kanyargó felhő, amit Klepp Sámuel mutatott.
Joe attempted to intervene when the hurtling dark shape moved to cut Rose off - but he was blindsided by a second man who came at him from the direction of the sea.
Amikor a rakétaként száguldó alak Rose elé szökkent, Joe megpróbált oldalra ugrani és félretaszítani a támadót, ám mielőtt megtehette volna oldalba kapta egy másik árnyék.
hurtling (also: expeditious, express, facile, fast)
volume_up
gyors {adj.}
We are hurtling towards a hyper-connected world where citizens from all cultures and all social strata will have access to smart, fast mobile devices.
Száguldunk egy hiperösszekapcsolt világ felé, ahol mindegyik kultúra és minden társadalmi réteg tagja hozzáfér az intelligens és gyors mobileszközökhöz.
hurtling (also: fast, rapid, spanking, speedy)
volume_up
sebes {adj.}

Context sentences for "hurtling" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf any man fell, crushed by a stone hurtling from above, two others sprang to take his place.
Ha egy ember kiesett, összezúzta a felülről rázuhanó kő, kettő ugrott a helyébe.
EnglishSulamar knew they could never avoid the hurtling planetoids at the velocity they were cruising.
Sulamar tudta, hogy a Sötétkard a jelenlegi sebességen nem képes elkerülni őket.
EnglishA handful of Furies gave chase, maddened beyond reason, hurtling through the flames.
Maroknyi őrjöngő fúria indult üldözésükre, áttörve még a lángokon is.
EnglishWhen he saw the first hint of gray hurtling upward, Toshio launched himself from the sled.
Amikor meglátta a fölfelé tartó szürke foltot, kivetette magát a bobból.
EnglishA dim form shot out of the mist, hurtling itself on the fallen Elf.
Elmosódó alak ugrott elő a ködből, rávetette magát a földön fekvő elfre.
EnglishCradling Sigurd in his arms, he wove through the cloister like a broken-field runner hurtling towards a goal.
Sigurddal a karjában átlendült a kolostoron, mint valami célegyenesbe érő terepfutó.
EnglishChantlarn had time for one strangled cry before his hurtling body crashed out through the balcony window.
Chantlarnnak egyetlen kétségbeesett kiáltásra maradt ideje mielőtt teste kirepült az erkélyre.
EnglishAt that moment a heavy shining thing came hurtling down from above.
E pillanatban nehéz, csillogó tárgy zuhant le fentről.
EnglishAnd as he stood wondering, the door burst open and something came hurtling at him like a wild beast.
És ahogy ezen elmélkedett, felpattant az ajtó, és valami rávetette magát Willre, mint holmi vadállat.
EnglishBy the time the arrows fell, finding their unsuspecting targets, the Elves were hurtling for- ward in attack.
Mire becsapódtak gyanútlan áldozataikba, az elfek már előrerontottak, és megkezdődött a támadás.
EnglishThe rat then went hurtling over the gallery railing, and Lestat held the wine glass to the candle triumphantly.
A patkányt átrepítette a rács fölött, és diadalmasan tartotta oda a borospoharat a gyertya mellé.
EnglishWhile he spoke, he sent us hurtling groundward.
Az utolsó szavakat még ki sem mondta, máris zuhantunk lefelé.
EnglishThe sled finally sank, but in the last instant Toshio and Keepiru saw a hurtling battle of giants.
A bob végre a víz alá süllyedt, de az utolsó pillanatban Toshio és Kipiru még tanúja lehetett az óriások harcának.
EnglishEven to go hurtling into the future on a whim.
Ha akarom, akkor belevethetem magam a jövőbe.
EnglishHe turned in time to see an open motor car hurtling towards him, a young man bouncing on the high seat.
Időben megfordult, hogy lássa, amint egy nyitott gépkocsi száguld felé, egy, a vezetőülésben rázkódó fiatalemberrel a kormánynál.
EnglishShe still had the feeling that she was hurtling toward a precipice, and she could do nothing to stop her forward rush.
Még mindig uralta az az érzés, hogy sodródik egy szakadék felé, de nem tehetett semmit, amivel megállítsa ezt a sodródást.
EnglishHe went hurtling along the geodesical space-lines of the curving universe at the speed of thought, which far exceeds that of light.
A fénysebességet messze felülmúló gondolat sebességével száguldott végig a görbülő univerzum geodetikus térvonalain.
EnglishNow the car was hurtling to a stop near the centre, to ascend vertically into the factory space, hundreds of kilometres above.
A hegységüreg közepére érve a kocsi fékezett, hogy felemelkedhessen a gyárcsarnokba, több száz kilométerre a fejük felett.
EnglishSmall globes of azure fire came hurtling out from several alleys at once, striking the zombies and wreathing them in glowing, incandescent auras.
Kis, azúrkék tűzlabdák zúdultak elő a sikátorokból, s fehéren izzó auraként körülvették az élőholtakat.
EnglishThe Sarks carried ballistas, and Carse saw two of the Khond ships holed and sunk by the hurtling stones.
A sark gályák hajítógépekkel voltak felszerelve, s becsapódó lövedékeik Carse szeme láttára lékeltek meg, süllyesztettek el két khond harci csónakot.