"husband left" translation into Hungarian

EN

"husband left" in Hungarian

See the example sentences for the use of "husband left" in context.

Similar translations for "husband left" in Hungarian

husband noun
Hungarian
to husband verb
left adjective
Hungarian
to leave verb

Context sentences for "husband left" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMy first husband left us kind of early, and we had to move to this crappy little apartment.
Az első férjem túl hamar eltávozott és nekünk be kellett költöznünk egy patkánylyukba.
EnglishHusband One left after five years, and she raised the boys herself.
Az első számú férj öt év múlva lelépett, és ő egyedül nevelte a gyerekeket.
EnglishMme. de Nucingen smiled, and offered Eugene the place which her husband had just left.
Nucingenné mosolygott, és helyet mutatott maga mellett, azon az oldalon, ahonnét férje az imént kelt fel.
EnglishLetha Haley Dockery was a large, loud woman whose husband had left her many years earlier and fled to California.
Mrs. Letha Haley Dockery testes, nagyhangú nő volt, akit évekkel korábban otthagyott a férje.
EnglishAnd after your husband left you in 1951...
- Azután a férje, ezerkilenszázötvenegyben elhagyta önt...
EnglishI had a husband who left me and my son with nothing.
A férjem otthagyott a fiammal egy vas nélkül.
EnglishOften, after divorce or the death of their husband, they are left with no insurance, with no benefits or compensation.
Egy válás vagy férjük halála után gyakran biztosítás nélkül, mindenféle juttatás vagy bevétel nélkül maradnak.
EnglishMy husband left this when he moved out.
Ezt a férjem hagyta ott, amikor elköltözött.
EnglishShe called on Amanda Grady Mayfair, who had only recently left her husband, Cortland, and actually threatened Amanda.
Telefonált Amanda Grady Mayfairnek, aki csak nemrég hagyta el a férjét, Cortlandet, és a szó szoros értelmében megfenyegette!
EnglishGoedler, that your husband left his fortune to Miss Blacklock because he had no one else to leave it to.
Az előbb azt mondta, Mrs. Goedler, hogy a férje azért hagyta a vagyonát Miss Blacklockra, mert nem volt más, akire hagyja.
EnglishAnd when she turned 20, found herself pregnant with a second child, her mom died and her husband left her -- married another woman.
20 éves korára már terhes volt második gyermekével, édesanyja meghalt és a férje elhagyta - hogy később egy másik nőt vegyen el.
EnglishMy husband left town with the kids because I always go into this Jackson Pollock crazy thing, where I'm just like writing and in my researcher mode.
A férjem elutazott a gyerekekkel mert ilyenkor eléggé - hogy is mondjam - magamnak való leszek, és csak írok, írok, vagyis kutató üzemmódba kapcsolok.
EnglishFlorian--Jessie to me--said her husband left her nothing but his old clothes and a bunch of stills of the gang who worked at his joint from time to time.
Mrs. Florian, nekem Jessie elregélte, hogy a férje nem hagyott rá mást, csak az ócska ruháit meg egy rakás újságfotót arról a társulatról, amely esténként fellépett a mulatójában.

Other dictionary words

English
  • husband left

Search for more words in the English-Dutch dictionary.