"husbandry" translation into Hungarian

EN

"husbandry" in Hungarian

EN husbandry
volume_up
{noun}

husbandry
husbandry
Through animal husbandry and the use of fertilisers, agriculture does contribute to greenhouse gas emissions.
Az állattenyésztéssel és a talajjavítók használatával a mezőgazdaság hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásához.

Synonyms (English) for "husbandry":

husbandry

Context sentences for "husbandry" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is why antibiotics need to be used with caution in animal husbandry.
Ezért kell az antibiotikumokat megfontoltan alkalmazni az állattenyésztésben.
EnglishSeventy percent of all antibiotics consumed in America is consumed in animal husbandry.
Amerikában az antibiotikumok 70%-át az állattenyésztésben használják fel.
EnglishAnimal husbandry plays a key role in the European economy.
Az állattenyésztés kulcsfontosságú szerepet tölt be az európai gazdaságban.
EnglishLast but not least, we need to get to grips with the use of antibiotics in animal husbandry.
Végül, de nem utolsósorban ellenőriznünk kell az antibiotikumok használatát az állattenyésztésben.
EnglishThe Swedish Presidency aims to maintain the debate on animal welfare and good animal husbandry.
A svéd elnökség célja, hogy folytassa az állatjólétről és helyes állattenyésztésről folyó vitát.
EnglishThe way the animals are fed is decisive in this respect, but the husbandry is also important.
Az állatok takarmányozása döntő fontosságú ebből a szempontból, ám a tartási körülmények szintén meghatározóak.
EnglishGood animal husbandry is something that Irish farm families have as a rule practised and I commend them for this.
Az ír farmerek családjainál a jó állattartás általános gyakorlat, nagyra tartom őket ezért.
EnglishWe do not have animal husbandry any more - we have meat production.
Már nincsen állattenyésztés - húsgyártás van.
EnglishIt is important to make it clear that 50% of all antibiotics are used in animal husbandry, which is far too much.
Fontos leszögezni, hogy az antibiotikumok 50%-át az állattenyésztés használja fel, ami borzasztóan sok.
EnglishFor example, it considered the issue of reindeer husbandry, which is a very important source of livelihood in this region.
Kitért például a rénszarvastenyésztés témakörére is, amely igen fontos megélhetési forrás a térségben.
EnglishIt is not animal husbandry but animal production.
Ez már nem állattenyésztés, hanem állatgyártás.
EnglishFor years the EU has been trying to attain standardised directives on matters relating to animal husbandry.
írásban. - (DE) Az EU évek óta próbál szabványosított irányelveket megfogalmazni az állattartással kapcsolatos kérdésekben.
EnglishThe good health and high-quality husbandry of livestock are also of fundamental importance for human public health.
A állatállomány megfelelő egészsége és a magas színvonalú állattenyésztés a közegészségügy szempontjából is alapvető fontosságú.
EnglishIt is therefore important to monitor in detail the use of antibiotics in animal husbandry and the keeping of pets.
Ezért fontos az antibiotikumok állattenyésztésben és kedvtelésből tartott állatok esetében történő felhasználásának részletes ellenőrzése.
EnglishAnimal husbandry is alien to them.
EnglishThe calculation of the upper limits for animal husbandry must also be reasonable and comprehensible in relation to poultry.
Az állattenyésztésre vonatkozó felső határ kiszámítása ésszerű és a baromfitenyésztés vonatkozásában értelmezhető kell, hogy legyen.
EnglishThis involves the responsible use of antibiotics in human medicine and in animal husbandry.
Ebbe beletartozik az antibiotikumok felelősségteljes felhasználása mind a humánegészségügy, mind az állattenyésztés területén.
EnglishWe should also be open to the use of alternative methods, such as homeopathy and phytotherapy, in livestock husbandry.
Nyitottnak kell lennünk ugyanakkor az alternatív módszerekre is, mint például a homeopátia és a fitoterápia állatgyógyászati célú alkalmazásai.
EnglishAnd I'm given a horse and we go get the lambs and we take them to a pen that we built, and we go about the business of animal husbandry.
Kapok egy lovat, kimegyünk a juhokhoz, betereljük őket egy karámba, amit felállítottunk, és különböző állattenyésztéssel kapcsolatos dolgokat csinálunk.
EnglishTherefore, it is essential that the new common agricultural policy (CAP) takes this problem into account and encourages good animal husbandry practices.
Ezért elengedhetetlen, hogy az új közös agrárpolitika (KAP) figyelembe vegye ezt a problémát és ösztönözze a jó állattenyésztési gyakorlatokat.