"hush" translation into Hungarian

EN

"hush" in Hungarian

volume_up
hush! {interj.}
EN

hush {noun}

volume_up
A noonday hush fell: even the mortars were quiet and the air was empty of planes.
Déli csend támadt; még az aknavetők is hallgattak, és a levegőben nem voltak repülők.
There was a sudden and appalling hush; eyes floated uncomfortably, not knowing where to look.
Hirtelen és elképedt csend támadt, a szemek ide-oda pillogtak, nem tudván, hová is nézzenek.
Hush, devil, and see sooner. [growl] Snow me.
Csend legyen ördög, hamarosan meglátod.
hush (also: silence)

Context sentences for "hush" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishhush! hush! or I will kill myself before your eyes.
- Gyermekeim, gyermekeim, hagyjátok abba, mert a szemetek láttára ölöm meg magam!
EnglishIf the police are to hush this thing up, there must be no more of Hugh Boone.
Ha azt akarja, hogy a rendőrség eltussolja a dolgot, Hugh Boone-nak el kell tűnnie.
EnglishAnd you must hush now, see, there, that's the library, you see our monks at work?
De itt hallgatni kell, mert látod-e, ott a könyvtár, és most is dolgoznak a testvérek!
EnglishHush! the mysteries of love must remain secret, and it is forbidden to know them.
- Hallgass, a szerelem titkait titokban kell tartani, és tilos dolog azokat megismerni.
EnglishKabe stood for a moment longer, wondering exactly what might cause that additional hush.
Kabe azon tndött, mi kölcsönözhet efféle különös, misztikus dimenziót a csöndnek.
EnglishI was just going to shout for help when he said in a low voice: Hush!
Már éppen segítségért akartam kiáltozni, amikor a katonaruhás halkan megszólalt:
EnglishHush! said Bernard suddenly, and lifted a warning finger; they listened.
Pszt! szólalt meg Bernard hirtelen, s figyelmeztetően felemelte ujját; hallgatóztak.
English'I have come near to great evil, chela,' he whispered in that dead hush under the pines.
- Majdnem rosszat cselekedtem, tanítványom - súgta a fenyők alatt, halotti csöndben.
EnglishBut it's all a bit hush-hush, you know, a kind of local scheme of barter.
De ezt csak suba alatt lehet csinálni... tudja, ezek olyan kis helybeli csereüzletek.
EnglishThe bed is soft for you, brought specially for you, hush, don't rave anymore.
Vár a puha ágy, külön neked állították be, csitt, ne delirálj tovább.
EnglishIt is outrageous that attempts are being made to hush things up, here of all places.
Szégyenteljes, hogy folyamatos törekvések tapasztalhatók e dolgok elhallgatására, pont itt.
EnglishIt was really hush-hush stuff, but you might have heard some of the rumors.
Borzasztóan eltitkolták, de talán hallott ezt-azt sutyorogni rólunk.
EnglishHush! my friend, and she laid a finger on Rastignac's lips, seeing that he was about to speak.
Csitt, barátom! - szólt, és egyik ujját a megszólalni akaró Rastignac szájára tette.
EnglishHush, Samuel, mind your manners, said the tall one softly but seriously.
- Csitt, Samuel, hol a jó modor? - pirongatta Ash szelíd komolysággal.
EnglishMy job's very interesting, but so hush-hush I can't tell you about it.
A munkám érdekes, olyan szörnyen titkos, hogy nem mondhatok róla semmit.
EnglishTerrified, he picked Dawn up, trying to hush her as she wept.
Rémülten kapta fel a gyereket, megpróbálva csitítgatni, amikor az sírni kezdett.
EnglishOh, hush, all of you, John Mischief said, embarrassed by his brothers show of cowardice.
Maradjatok már csendben mondta Pajkos, szégyellve fivérei gyávaságát.
EnglishAs Athabasca lay writhing ih agony on the stone floor, a sudden hush fell over the Assembly.
Miközben Athabasca a kőpadlón fetrengett kínjában, hirtelen csönd lett a Tanácsteremben.
EnglishA hush spread across the dark taproom, and men craned their necks to watch.
Mormogás áradt szét a sötét ivóban és az emberek a nyakukat nyújtogatták, hogy jobban lássanak.
EnglishThe winds died away; a hush fell in the blackness; the palace was still.
A szél elült, csönd lett a feketeségben, a palota némaságba merült.