"hushed voice" translation into Hungarian

EN

"hushed voice" in Hungarian

See the example sentences for the use of "hushed voice" in context.

Similar translations for "hushed voice" in Hungarian

hushed adjective
to hush verb
hush noun
hush! interjection
voice noun
to voice verb

Context sentences for "hushed voice" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt seemed Claudia was near and speaking to someone in a hushed but sweet voice.
Úgy láttam, Claudia ott van a közelben, és suttogó, kedves hangon beszél valakihez.
EnglishGornon Vlimt spoke in a hushed voice, so low that Hari barely made out the words.
R. Gornon Vlimt olyan halkan szólalt meg, hogy Hari alig értette a szavait.
EnglishThe family lawyers, he said in a hushed voice, trying to hide his annoyance with me.
A család jogászai felelte Aaron fojtottan, leplezni próbálva, mennyire felidegesítettem.
EnglishA million dollars, Ace whispered in a hushed, choked voice, and bent over the map.
- Egymillió dollár! - suttogta Ász rekedten, és ráborult a térképre.
EnglishHis own voice was hushed and regretful, echoing with lost chances.
Hangja fojtott és szomorú volt, elmulasztott lehetőségek visszhangzottak benne.
EnglishI'm not sure I know what you mean, she said in her hushed voice, looking at him with puzzled eyes.
Nem tudom, ezt hogy érti szólt fátyolos hangján Brigid, és értetlenül nézett Spade-re.
EnglishShe lowered her head and said in a hushed, timid voice: Come in, Mr. Spa de.
Fejét lehajtva félénken szólt: Fáradjon beljebb, Mr. Spade.
EnglishAnd you, little man, I said in a hushed voice, not wishing to make a spectacle of us to the others.
Hát te, kisember? kérdeztem fojtottan, mert nem akartam, hogy a többiek megbámuljanak.
EnglishShe tried to make her voice as hushed and quiet as his voice.
Megpróbálta olyan fojtottra és halkra fogni a hangját, amilyen a férfié.
EnglishThe situation is more serious than I thought, Allanon continued, his voice a hushed rasp in the gloom.
A helyzet komolyabb, mint gondoltam suttogta rekedten Allanon a homályban.
EnglishC'mon now, c'mon, we must leave, the hushed voice of the little Gnome cajoled him earnestly.
Gyerünk, gyerünk, mennünk kell! susogta türelmetlenül a gnóm.
EnglishThen she said in a hushed voice: I'm afraid of you, and that's the truth.
Aztán a lány fátyolos hangon megszólalt: Félek magától.
EnglishRuth responded, her voice so hushed and fearful Jessie almost didn't recognize it.
A megjegyzésre Ruth válaszolt, de a hangja olyan fátyolos, olyan riadt volt, hogy Jessie először meg sem ismerte.
EnglishI am a reader of strange books, he said in a hushed but clear voice.
Különös könyveket olvasok mondta halk, de tiszta hangon.
EnglishHe spoke in the hushed voice men use when talking at night.
Suttogva beszélt, ahogy az emberek általában éjszaka szoktak.
EnglishLeave her something for the funerals, I said in a hushed voice to Louis.
Hagyj itt valamit a temetésre mondtam fojtottan.
EnglishIn a hushed voice she described to me the heat of tropical nights, wetter, sweeter than this heat.
Fátyolos hangon magyarázta, milyen melegek a trópusi éjszakák, nedvesebbek, puhábbak, mint ez a hőség.
EnglishPappy was in the middle of things, talking in a hushed voice, waving his hands in an urgent manner.
Papi a csoport közepén állt, és fojtott hangon, de annál hevesebb karmozdulatokkal magyarázott valamit.
Englishhe was asking her, his voice hushed.
Miért bánsz így velem? kérdezte szinte suttogva.
EnglishOncle Vervain loved them, said Merrick to me in a hushed voice.
Vervain bácsi szerette őket mondta Merrick halkan.

Other dictionary words

English
  • hushed voice

More translations in the Thai-English dictionary.