"huskily" translation into Hungarian

EN

"huskily" in Hungarian

See the example sentences for the use of "huskily" in context.

Context sentences for "huskily" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe cleared his throat huskily and said: Making speeches is no damned good now.
Krákogott egyet, és aztán válaszolt: Minden további fecsegés hiábavaló.
EnglishShe said huskily, Are you man or demon that you can stand against Caer Dhu?
Férfi volnál, vagy démon, hogy dacolsz Caer Dhú hatalmával? - suttogta.
EnglishRhauligan went to one knee, brought her fingertips to his lips, and said huskily, Lady, we do.
Rhauligan fél térdre ereszkedett, megfogta a nő kezét és az ajkához emelte.
EnglishI'll help you forget your nose, she said huskily, finding and tugging at his laces.
- Majd elfeledtetem az orrod fájdalmát - duruzsolta a hercegnő, és meglazította a fiú nadrágszíját.
EnglishThey were willing to -' 'Yeah, and it almost worked,' Ryan said huskily.
Miután megtudta, amit akart, Ryan felhívta Arnie van Dammot.
EnglishGods keep ye this night, she said huskily, moved.
- Az istenek őrizzenek ma éjjel. - mondta sietve és visszahúzódott.
EnglishAnytime you have the coins, love, she breathed huskily.
- Bármikor, ha lesz rá pénzed. - lehelte a szavakat a lány.
EnglishFather Karras; it's my daughter, she told him huskily, my daughter!
Karras atya, a lányomról van szó, a lányomról!
EnglishNow the times I remember, he told her huskily, turning the program around in search of white space.
Nos, az időpontokra emlékszem mondta rekedten, és megfordította a papírlapot, hogy üres helyet keressen rajta.
EnglishThen he shrugged and huskily whispered, Who knows?
Majd vállat vont, és fojtott hangon azt suttogta: Ki tudja?
EnglishKul spoke huskily: Dear Glyneth, go back to Earth.
- Drága Glyneth - suttogta Kul -, menj vissza a Földre!
EnglishCome on, she said huskily, taking Regan's hand.
Gyere mondta fátyolos hangon, és kézen fogta Regant.
EnglishBy the gods I missed you, El, he said huskily.
- Az istenekre, El, hiányoztál. - mondta rekedten.
English'Pick another choice,' she said huskily.
Ez a változat nem tetszik mondta Jessie fátyolos hangon.
EnglishKing Gax asked huskily: Did the enslavement occur here at Jehaundel, while she was under the protection of my roof?
- Itt ejtette foglyul a lányodat az én palotámban, tetőm védelme alatt? - kérdezte Gax király fojtott hangon.
EnglishHe's on an errand, she whispered huskily.
Elment, megbíztam valamivel suttogta fátyolos hangon.
EnglishConcur, John, Chavez observed huskily.
Szerintem is felelte rekedtes hangon Chavez.
EnglishKeep movin', creep, she rumbled at him huskily, flipping her cigarette into the river, or, I swear to Christ, I'll yell for a cop!
Tűnés innen, hapsikám mordult rá rekedten, és a folyóba pöckölte a cigarettáját , vagy Krisztusra esküszöm, zsaruért sikítok!
EnglishOh, it's you, she said huskily.
EnglishMe too, Chris said huskily.

Other dictionary words

English
  • huskily

In the English-Turkish dictionary you will find more translations.