"husky" translation into Hungarian

EN

"husky" in Hungarian

EN

husky {noun}

volume_up
husky (also: stout)
Even as a child he was husky and uncommonly strong, a human being for whom physical action, even of a violent sort, was fairly natural.
Megtermett és szokatlanul erős volt már gyereknek, aki magától értetődőnek találta a fizikai cselekvést, akár erőszakos formájában is.

Synonyms (English) for "husky":

husky

Context sentences for "husky" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe left the question unfinished, but her husky voice seemed impersonal enough.
A kérdést nem fejezte be, de az, a rekedtség ellenére teljesen közömbösnek hangzott.
EnglishHe did not realize that he was humming until a familiar husky voice cut from his left.
Észre sem vette, hogy dudorászik, amíg egy ismerős hang fel nem csendült mellette.
EnglishTrish says, no longer trying to keep that husky thickness out of her voice.
- Tudtam! - mondja Trish, aki többé nem is igyekszik kiköszörülni a rekedtséget a hangjából.
EnglishMoney is the root of all evil, a girl crooned in a husky-sweet voice over the blaring radio.
A pénz nem boldogít, búgta egy fátyolosan édes női hang a bömbölő rádióban.
EnglishThe big man's voice was very soft, almost a husky whisper.
A hatalmas férfi halkan szólt, hangja alig valamivel volt több lágy suttogásnál.
EnglishYou're out of practice, a husky voice said from the shelter of the pines..
Kijöttél a gyakorlatból szólt egy fojtott hang a fenyőfák közül.
EnglishBut on the other side of that predatory gaze is a female husky in a play bow, wagging her tail.
De a ragadozó tekintet egy nőstény huskyra irányul aki játékra készen csóválja a farkát.
EnglishShe made herself repeat it aloud in a husky, choked whisper: 'Tad's dying.'
Donna kényszerítette magát, hogy rekedten, elfulladva, de hangosan is kimondja: Tad a halálán van!
EnglishHis hands twitched, his eyes were bloodshot, his voice was husky and irritable.
Keze remegett, szeme véreres, hangja rekedtes és kimerült.
EnglishAlthough he looked bony, Berit was actually a husky youth.
Bár egy kicsit csontosnak látszott, Berit valójában jól megtermett fiatalember volt.
EnglishHis voice was husky but with the smooth cadence of a TV announcer.
Hangja rekedtes volt, de egy tévébemondó hanglejtésével szólalt meg.
EnglishThis is Cliff Hiker, a husky voice says, and I immediately punch the record button.
Itt Cliff Riker beszél mondja egy nyers, fojtott hang, s én azonnal lenyomom a "felvétel" gombot a magnón.
EnglishYet her voice is warm, and deep and slightly husky - what is called a whiskey voice in America.
Hidegnek tűnik, ám a hangja meleg, mély és enyhén rekedtes Amerikában ezt hívják füstös hangnak.
EnglishAnd now, if you please, her voice was husky as if it rasped through a dry throat, a drink of water.
És most ha lennél szíves hangja érces volt, mintha ki lenne száradva a torka , egy pohár vizet.
EnglishHer husky voice detailed her education, background, training, field of expertise.
Dr. McQuade lágy, kissé fátyolos hangon részletesen ismertette végzettségét, szakterületét, tudományos eredményeit.
EnglishHe had a smoothly husky voice, a hard Harry straining himself through a silk handkerchief.
Sima, rekedtes hangja volt, mint mikor egy gengszter selyem zsebkendő mögül, elváltoztatott hangon suttog.
EnglishI'm going to pour that bottle of Amaretto down your throat, Rowan said gently in her husky confidential voice.
Beléd töltöm az egész üveg amarettót mondta fátyolos, bensőséges hangján.
EnglishThe husky, former Marine, an expert in reconnaissance, nodded firmly.
A rekedtes hangú volt tengerész-felderítő bólintott.
EnglishLike her voice, the laugh had a husky, splintered quality that Mary associated with Scotch and cigarettes.
Csakúgy, mint a hangja, a nevetése is durva és rekedtes volt a sok alkoholtól és cigarettától.
EnglishThe buzzing stopped, a husky voice responding.
Végre megszakadt a csöngetés, és egy fátyolos hang szólt bele a kagylóba.