"husky voice" translation into Hungarian

EN

"husky voice" in Hungarian

See the example sentences for the use of "husky voice" in context.

Similar translations for "husky voice" in Hungarian

husky noun
husky adjective
voice noun
to voice verb

Context sentences for "husky voice" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe left the question unfinished, but her husky voice seemed impersonal enough.
A kérdést nem fejezte be, de az, a rekedtség ellenére teljesen közömbösnek hangzott.
EnglishHe did not realize that he was humming until a familiar husky voice cut from his left.
Észre sem vette, hogy dudorászik, amíg egy ismerős hang fel nem csendült mellette.
EnglishA woman's voice answered, a dry, husky-sounding foreign voice: 'Allo.
Egy száraz, rekedt hangú, idegen akcentussal beszélő nő vette fel a kagylót.
EnglishMoney is the root of all evil, a girl crooned in a husky-sweet voice over the blaring radio.
A pénz nem boldogít, búgta egy fátyolosan édes női hang a bömbölő rádióban.
EnglishYou're out of practice, a husky voice said from the shelter of the pines..
Kijöttél a gyakorlatból szólt egy fojtott hang a fenyőfák közül.
EnglishHis hands twitched, his eyes were bloodshot, his voice was husky and irritable.
Keze remegett, szeme véreres, hangja rekedtes és kimerült.
EnglishHis voice was husky but with the smooth cadence of a TV announcer.
Hangja rekedtes volt, de egy tévébemondó hanglejtésével szólalt meg.
EnglishThis is Cliff Hiker, a husky voice says, and I immediately punch the record button.
Itt Cliff Riker beszél mondja egy nyers, fojtott hang, s én azonnal lenyomom a "felvétel" gombot a magnón.
EnglishAnd now, if you please, her voice was husky as if it rasped through a dry throat, a drink of water.
És most ha lennél szíves hangja érces volt, mintha ki lenne száradva a torka , egy pohár vizet.
EnglishHer husky voice detailed her education, background, training, field of expertise.
Dr. McQuade lágy, kissé fátyolos hangon részletesen ismertette végzettségét, szakterületét, tudományos eredményeit.
EnglishHe had a smoothly husky voice, a hard Harry straining himself through a silk handkerchief.
Sima, rekedtes hangja volt, mint mikor egy gengszter selyem zsebkendő mögül, elváltoztatott hangon suttog.
EnglishI'm going to pour that bottle of Amaretto down your throat, Rowan said gently in her husky confidential voice.
Beléd töltöm az egész üveg amarettót mondta fátyolos, bensőséges hangján.
EnglishThe buzzing stopped, a husky voice responding.
Végre megszakadt a csöngetés, és egy fátyolos hang szólt bele a kagylóba.
EnglishHis voice sounded husky as he said, 'What's the place, mate?'
Fojtott hangon kérdezte: Hogy hívják ezt a helyet, pajtás?
English`Ici Valmy,' said the husky voice at the other end.
Ici Valmy mondta az izgatottságtól fojtott hang a vonal túlsó végén.
English'Jesus, I gotta get up,' she said in a croaking, husky voice she barely recognized as her own.
Úristen, muszáj felkelnem innen mondta Jessie rekedten nyikorgó hangon, amelyben alig ismert rá a sajátjára.
EnglishMelancthe said in a husky voice: Shimrod, I am frightened.
- Shimrod, én félek - szólalt meg Melancthe fátyolos hangon.
EnglishI'm honoured by your visit, gentlemen,' she said in a husky voice, not bothering to rise.
Megtisztelnek a látogatásukkal, uraim szólalt meg rekedtes hangon, de nem fárasztotta magát azzal, hogy felálljon.
EnglishThat's enough, said a husky voice in the dark behind Gwydion.
- Elég - mondta Gwydion háta mögött egy rekedt hang.
English'Yeah,' the Deputy Director replied in a husky voice.
- Mondjon egy jó dolgot benne - felelte rekedt hangon Ryan.

Other dictionary words

English
  • husky voice

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Finnish dictionary.