EN

hustle {noun}

volume_up
So there's all this hustle and bustle going on for the big unveiling.
Nagy a sürgés-forgás a nagy leleplezés körül.
And now indeed the office was alive with hustle and bustle, annunciator bells, strident commands.
Irodájában most valóban megélénkült a sürgés-forgás, csöngtek a telefonok, hangosan pattogtak a parancsszavak.
Nagy a sürgés-forgás.
hustle (also: ramp)

Synonyms (English) for "hustle":

hustle

Context sentences for "hustle" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe could hear voices, a vague sound just topping the smooth hustle of the river.
A hangok éppen hogy áthallatszottak a folyó egyenletes sustorgásán.
EnglishA very convenient way to travel, liberating from the hustle of the airports.
Igen kellemes módja az utazásnak, amely megszabadítja az embert a repülőterek nyüzsgésétől.
EnglishI'll hustle the cases, you make the court appearances, we split the profits evenly.
Én felhajtom az ügyfeleket, te megjelensz a bíróságon, a bevételt egyenlő arányban elosztjuk.
EnglishElliot wanted to take Tina by the arm and hustle her back to the car.
Tina Elliot elé furakodott, aki egyik kezét a nő vállán tartotta, amikor az előrehajolt.
EnglishIn olden times it had held the hustle of honest workmen, or perhaps dishonest ones.
Valaha itt becsületes kikötőmunkások keresték a kenyerüket.
EnglishThat ought to give little Gus time to hustle over to Church's place.
Időt kellett adni a kis Gusnak, hogy legyen ideje odaérni Churchöz.
EnglishHe moved to a better table near the window so he could watch the people on the sidewalk hustle by.
Swanson átköltözött egy ablak melletti asztalhoz, ahonnan szemmel tarthatta a járókelőket.
EnglishHe promises to take care of the office and hustle up some business.
Deck megígéri, hogy vigyáz az irodára és felhajt néhány új ügyet.
EnglishThe thought of several years in prison sapped his will to hustle.
Üzletelni sem volt kedve, ha eszébe jutottak a rá váró börtönévek.
EnglishDee: In case you forgot, I've been getting my hustle on long before you became assistant manager.
Ha nem emlékeznél, sokkal régebb óta baszom itt a rezet, mint te.
EnglishThey chatter, hustle like mad, scream encour-'agement to one another, occasionally ride the opposing players.
Amikor visszatérek az irodámba, egy vaskos boríték vár a Tinley Britt-től.
EnglishDont hustle them; let them browse for twenty minutes or so; then they get ashamed and buy something.
Csak böngésszenek vagy húsz percig, akkor elszégyellik magukat, és nem távoznak vásárlás nélkül.
EnglishAfter this hustle, coming home and telling my governess the story, she falls a-laughing at me.
Amikor ez után a kavarodás után hazaértem és elmondtam nevelőanyámnak, mi történt, nevetve borult rám.
EnglishBut that would have put the servants and all their hustle and bustle and cooking smells up among the bedrooms.
Ez azonban azzal járt volna, hogy a cselédség ott nyüzsög, a konyhaszag ott bűzlik a hálószobák között.
EnglishJust trying to keep up with the hustle and bustle.
Megpróbálok eligazodni ebben a nagy sürgés-forgásban.
English'Better hustle if you want to catch that flight.'
Jones soha nem koptatta a száját feleslegesen.
EnglishIt's hard to study and hustle at the same time.
Nehéz egyszerre tanulni meg ügyeket felhajtani.
EnglishTake your hustle someplace else.
Keress magadnak másik helyet, itt ne játszd magad!
EnglishBad flute-players twist and twirl, if they have to represent 'the quoit-throw,' or hustle the coryphaeus when they perform the Scylla.
8. Arisztotelész itt emlékezetből, nem egészen pontosan idéz: Iliász X. 1-2. (vö.: II. 1-2.) és X. 11-13.
EnglishHey, bozos, let's hustle--now.
Hé, tökfejek, szedjétek a lábatokat... most!
Other dictionary words