"hybrid" translation into Hungarian

EN

"hybrid" in Hungarian

EN hybrid
volume_up
{noun}

hybrid
volume_up
hibrid {noun}
(d) Double hybrid : the first generation of a cross, defined by the breeder, between two simple hybrids;
d) Kettős hibrid: két egyszeres hibrid keresztezésének első generációja;
In the case of hybrid varieties of maize : the word hybrid
A kukorica hibrid fajtái esetében: a "hibrid" szó
The half-animal hybrid sleepily chittered at her, thinking to recognize Mazirian's step.
A félállat hibrid álmosan csicsergett feléje, azt hivén, Mazirian lépteit ismeri fel.
hybrid (also: mutt, mongrel)
volume_up
korcs {noun}
`The drinkers were not near to death; and so they became hybrid creatures-half god and half human-and they perished in horrible ways.
Az ivók nem álltak a halál küszöbén, így félemberi-félisteni korcs lényekké lettek, kik iszonytató kínok közepette pusztultak el.
hybrid (also: blend, mash, mix, mixture)
Nem semmi keverék volt ez a Finnegan.

Synonyms (English) for "hybrid":

hybrid

Context sentences for "hybrid" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe gestured through a port, toward the seacliff that loomed over their hybrid ship.
Már ha az ott stabil marad intett kifelé, a hajó fölött tornyosuló sziklaszirtre.
EnglishHybrid Taltos were born knowing things their human ancestors had known!
A megszülető félvér táltosok birtokában voltak emberi őseik minden tudásának!
EnglishWatch when these two large protocells, the hybrid ones, fuse together.
Nézzék, ahogy ez a két nagy protosejt, a hibridek, összeolvadnak.
EnglishAnd sometimes hybrid Taltos came to us who knew nothing of who or what had made them.
Hébe-hóba elvetődtek hozzánk kevert vérű táltosok, akik már nem is tudták, ki vagy mi teremtette őket.
EnglishThe fourth point is that we are working to improve the quality of own funds and hybrid capital.
A negyedik pont értelmében azon dolgozunk, hogy javuljon a saját tőke és a hibridtőke minősége.
EnglishThere would be talk of hybrid births; there would be whispers of witches and Little People and magic.
Pletykáltak kevert vérű sarjakról; suttogtak boszorkányokról, a kis népről, varázslatról.
EnglishYou look lost, said the cheat, who was a male of this hybrid species.
Úgy látom, eltévedtél mondta a csaló, egy férfi halember.
EnglishOnly phlegm on its hybrid face when it was dead on the ground.
Minden további tépelődés nélkül elsütötte a pisztolyt.
EnglishA reference price for each type of hybrid maize for sowing shall be fixed annually before 1 July.
(1) A hibridkukorica-vetőmag valamennyi változatára vonatkozóan évente július 1-je előtt kell meghatározni a referenciaárat.
EnglishOne such hybrid among Fertile Crescent selfers, bread wheat, became the most valuable crop in the modern world.
Ezek egyike a Termékeny Félhold önállói" közül a kenyérbúza, amely a modern világ legértékesebb növényfajává vált.
EnglishTherefore, we need to make sure there is hybrid vigour.
Biztosítanunk kell tehát a heterózist.
EnglishI mentioned automobiles -- buy a hybrid.
Említettem az autókat -- vegyenek hibridet.
EnglishA kind of hybrid of the two.
EnglishWe must have our own green technologies so that we can avoid importing vehicles, as has been the case with hybrid technology.
Rendelkeznünk kell saját zöld technológiákkal, hogy elkerülhessük a járművek behozatalát, ahogy az a hibridtechnológia esetében is történik egyébként.
EnglishWe only knew that a hybrid might know how to sing human songs in human tongues, or to make boots such as we had never seen, very skillfully, from leather.
Annyit tudtunk, hogy a félvér emberi dalokat énekel emberi nyelven, vagy roppant ügyesen varr bőrből olyan csizmát, amilyet még sose láttunk.
EnglishIn Article 1 (a) of Regulation No 120/67/EEC, 1 the heading 10.05 B : Maize, other than hybrid maize for sowing shall be substituted for the heading 10.05 : Maize.
A 120/67/EGK rendelet[3] 1. cikkének a) pontjában a "10.05: Kukorica" vámtarifaszám helyébe a "10.05 B: Kukorica, kivéve a hibridkukorica- vetőmagot" vámtarifaszám lép.