EN hydraulics
volume_up
{noun}

hydraulics
There was the hiss of hydraulics as the electronic-sensor mast went up.
A hidraulika sziszegése hallatszott, miközben felment az elektronikus érzékelőárboc.
Arthur Malencon, hydraulics specialist and Bjorn Bensen, chief engineer.
Arthur Malencon, hidraulika-specialista. és Bjorn Bensen, a főmérnökünk.
'No radio because of this one, and no hydraulics 'cause of that one.
- Ezért nem működik a rádió, és azért nem a hidraulika.
hydraulics
hydraulics (also: hydrotechnics)

Synonyms (English) for "hydraulics":

hydraulics

Context sentences for "hydraulics" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe tire's out, I think, hut hydraulics arc bottoming out on me, I think the engine must have ...
A tűz kialudt, azt hiszem, de a hidraulikákkal komoly baj van, azt hiszem, a motor
EnglishData's in the hydraulics room alone and we're hearing laser blasts.
Data egyedül van a hidrológiai laborba és lézervető hangja hallatszik ki.
EnglishFor safety reasons we're shutting off all power to the hydraulics room before entering to recover the body.
Biztonsági okokból áramtalanítjuk a hidrológiai labort, mielőtt megpróbáljuk kihozni a sérültet.
EnglishJust threading up new hydraulics, no welding.
Csak rákapcsolnánk egy másik körre, nem hegesztenénk.
EnglishGeneral, check the rudder hydraulics.
Tábornok, ellenőrizze a kormány-hidraulikát.
EnglishArthur Malencon, the hydraulics engineer has been critically injured by a laser drill which appears to have malfunctioned.
Arthur Malencon, a vízháztartás-specialista súlyos sérüléseket szenvedett egy lézerfúrótól, amely a jelek szerint meghibásodott.
EnglishPat, check the hydraulics.
EnglishLost number one, lost our primary hydraulics, lost part of our left flight controls, losing fuel out the left wing, Cobb replied.
Elvesztettük az egyes motort, az elsődleges hidraulikát, a bal oldali kormánymű egy részét, és az üzemanyagot a bal szárnyból felelte Cobb.