"hydrocarbons" translation into Hungarian

EN

"hydrocarbons" in Hungarian

See the example sentences for the use of "hydrocarbons" in context.

Context sentences for "hydrocarbons" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe enzymes remanufactured the hydrocarbons into carbohydrates -- fungal sugars.
Az enzimek a szénhidrogéneket átalakították szénhidrátokká, gombacukorrá.
EnglishIt consists predominantly of dinuclear aromatic and heterocyclic hydrocarbons.)
Főleg kétgyűrűs aromásokból és heterociklikus szénhidrogénekből áll.)
English6. mobile resources for temporary storage of recovered hydrocarbons;
6. a visszanyert szénhidrogének ideiglenes tárolását biztosító mobil lehetőségek;
EnglishThe content by volume of hydrocarbons, t, shall be measured as specified in item 4.4.
A szénhidrogének t térfogati arányát a 4.4. pontban meghatározottak szerint kell megmérni.
English7. persistent mineral oils and hydrocarbons of petroleum origin,
7. biológiailag nem bontható ásványolajok és ásványolaj alapú szénhidrogének,
EnglishThose on the ground could hear the roar and crackle as the volatile hydrocarbons flamed high above.
A földig elhallatszott az illó szénhidrogén lángjának bőgése, pattogása.
EnglishGaseous pollutants means carbon monoxide and hydrocarbons.
"Gáz-halmazállapotú szennyezőanyagok": a szén-monoxid és a szénhidrogének.
English(b) an inventory of resources for combating pollution of the sea by hydrocarbons (Annex I);
(b) a tenger szénhidrogén-szennyezésének megszüntetését szolgáló erőforrások jegyzéke (I. melléklet);
EnglishIt consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C5, predominantly C4.)
Főleg C3C5 szénatomszámú szénhidrogénekből, jellemzően C4-ből áll.)
EnglishIt consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C6, predominantly C1 through C4.)
C1C6 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, főleg C1C4 szénatomszámúakat.)
EnglishThese are the same bonds that hold hydrocarbons together.
Ezek ugyanazok a kötések, mint amelyek a szénhidrátokat kötik össze.
EnglishIt consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C4, predominantly propane.)
Főleg C1C4 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, ezen belül főként propánt.)
EnglishThe hydrocarbons analyser shall be sensitised for n-hexane.
A szénhidrogén-elemző készüléket n-hexánnal kell érzékenyíteni.
EnglishIt consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C6, predominantly butane and isobutane.)
C3C6 szénatomszámú szénhidrogénekből, elsősorban butánból és izobutánból áll.)
EnglishIt consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C6, predominantly butane and isobutene.)
C3C6 szénatomszámú szénhidrogénekből, elsősorban butánból és izobutánból áll.)
EnglishIt consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C6, predominantly C1 through C5.)
C1C6 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz, főleg C1C5 szénszámúakat.)
EnglishIt consists of hydrogen, carbon monoxide, nitrogen, and methane with small amounts of C2 hydrocarbons.)
Hidrogénből, szén-monoxidból, nitrogénből metánból és kis mennyiségben C2 szénhidrogénekből áll.)
EnglishIt consists of hydrogen, nitrogen, and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3.)
Hidrogénből, nitrogénből és jellemzően C1C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
EnglishIt consists of hydrogen and saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.)
Hidrogénből és jellemzően C1C4 szénatomszámú telített szénhidrogénekből áll.)
EnglishIt consists of hydrocarbons having a carbon number predominantly of C4.)
Főleg C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

Other dictionary words

English
  • hydrocarbons

Search for more words in the Vietnamese-English dictionary.