"icy" translation into Hungarian

EN

"icy" in Hungarian

volume_up
icy {adj.}

EN icy
volume_up
{adjective}

icy (also: chill, frigid, frosty, glacial)
volume_up
jeges {adj.}
Bright miniature patterns of Tiffany stained glass reflected in his icy eyes.
A Tiffany lámpa színes fényei miniatűr alakzatokként tükröződtek jeges tekintetében.
Icy hands clutched at Elmara, caught, and seared the living flesh in their grasp.
Jeges kezek nyúltak Elmara felé és ha elérték, az élő hús elfonnyadt érintésüktől.
The old wizard's icy eyes widened slightly, and he peered at the shabby man.
Az öreg varázsló jeges szeme egy kissé kitágult, és rámeredt a rongyos emberre.
icy (also: chill, chilly, cold, cool)
volume_up
hideg {adj.}
The experience is quite refreshing, akin to taking a plunge in icy water.
Üdítő élmény, olyan, mint amikor hideg vizes medencébe ugrunk.
An icy chill suffused his body as the Shade stormed up from the recesses of his subconscious mind.
Jeges hideg árasztotta el a testét, amint az Árnyék előviharzott a tudattalanjából.
Once he was there, he felt the icy touch of the Master's fingertips on the back of his head.
Amikor mozdulatlanná dermedt, érezte a Mester hideg ujjainak érintését a tarkóján.

Synonyms (English) for "icy":

icy

Context sentences for "icy" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe statement struck Pittman as if an icy blade had knocked him off balance.
Az egyszerű mondat úgy hatott Pittmanre, mintha hegyes tőrt mártottak volna a szívébe.
EnglishChris sat on the icy curb, breathing deeply, his head between his knees.
Chris a járdaszegélyen ült, fejét a két térde közé nyomva mélyeket lélegzett.
EnglishSorak has decided, said a new voice, cutting through the discussion like an icy wind.
"Sorak döntött," szólalt meg egy jéghideg hang, elvágva a beszélgetést.
EnglishHis pulse pounded and he inhaled icy water along with every desperate breath.
A szíve hevesen vert, s minden keserves levegővételnél jéghideg permetet szívott a tüdejébe.
EnglishIt slashed its single fistful of claws through the icy air when it saw the Jedi lightsabers.
Hihetetlen haraggal emelte fel ép mancsát, amint megpillantotta a jedi fénykardját.
EnglishWe understand, said Ryan and for the first time he forced an icy smile.
Megértjük mondta Ryan harmadszor, és először kényszerített a szájára egy jéghideg mosolyt.
EnglishHe visualized a displacement operator, an icy blue vector frame.
Eredetileg úgy tervezte, sétál egy keveset a palotakertben, de erre már nem volt mód.
EnglishThere was a silence in the hall, and Morgause realized that she was icy cold.
Csend lett a csarnokban, és Morgause érezte, hogy didereg.
EnglishThe icy cracked surface dwindled below them with dizzying speed.
Az űrhajó a magasba emelkedett, és növekvő sebességgel közeledett az atmoszféra határához.
EnglishThe Russian bear had a soft heart for kids, but one of icy granite for adults.
Az orosz medve olyan gyengéd tudott lenni a kisdedekhez, mint amilyen könyörtelen a felnőttekkel szemben.
EnglishHe was terribly cold, frigid in his flesh and bones, icy in his heart.
Amikor megpróbálta elmesélni, milyen volt a karjában tartani haldokló barátját, elkezdett remegni.
EnglishFor once King Casmir's icy composure failed him; his jaw dropped in amazement.
Most az egyszer Casmir királyt cserben hagyta hűvös kimértsége, és szó szerint leesett az álla a döbbenettől.
EnglishThe heavy shield door under the icy overhang was their only sanctuary.
A nehéz fémajtó mögötti hangár volt az egyetlen szentélyük.
EnglishThe light from the distant glass wall made his profile icy and calm.
Arcéle jéghideg és nyugodt volt az üvegfalon beáradó fényben.
EnglishHis eyes flashed, not icy as they had been, but watery and hot, fevered.
A szeme immár nem hűvösen csillogott, hanem lázban égett.
EnglishHe exhaled a breath of relief that steamed on the icy air.
Megkönnyebbült sóhaj gőzsugara párállott ki a száján a fagyos légbe.
EnglishFrom the suddenly icy and distant perch of the passenger's seat, she gave me a long, hard, marrow-freezing look.
Az utcát figyeltem, mint az alapos sofőrök, pedig nincs tehetségem a színleléshez.
EnglishIt touched the women too, inspiring fresh life in their weary bones and warming their icy skin.
Megérintette a három nőt is; fáradt csontjaikba új életet öntött, fagyos bőrüket melegen cirógatta.
EnglishShe felt brittle, icy, as if she had crystallized.
Susan levegő után kezdett kapkodni, s próbálta visszanyerni lélekjelenlétét.
EnglishShe answered in icy tones and again gestured toward the wagon.
A lány kimért hangon válaszolt, és ismét a szekér felé mutatott.