EN immaterial
volume_up
{noun}

immaterial

Context sentences for "immaterial" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe question of support for Airbus is immaterial in this assessment.
Az Airbus támogatásának kérdése az értékelés során semmilyen jelentőséggel sem bír.
EnglishIt is the immaterial core of every animalthe 1 am' to which all messages are sent.
A minden élőlényben benne rejlő anyagtalan lényeg az én vagyok, amely minden üzenet címzettje.
EnglishWhat universities think of this seems to be immaterial.
Amit az egyetemek gondolnak erről, az lényegtelennek tűnik.
EnglishWhere the prescribed limits are exceeded for more than one pollutant, it shall be immaterial whether this occurs in the same test or in different tests.
Abban az esetben, ha az előírt határértéket egynél több szennyezőanyag lépi túl, közömbös, hogy ez ugyanabban, vagy egy másik vizsgálat folyamán következett be."
EnglishThey caught interstellar hydrogen in immaterial nets of electromagnetic force, compressed and guided it into a ring of pinched force fields, and there burned it in fusion fire.
Anyagtalan elektromágneses energiahálóba gyűjtik a csillagközi hidrogént, sűrítik és egy szűkített erőtérgyűrűbe vezetik, ahol fúziós energiával elégetik.