EN impact
volume_up
{noun}

volume_up
hatás {noun}
We place great importance on an overall analysis of the impact on nature.
A természetre gyakorolt hatás átfogó elemzésének számottevő jelentőséget tulajdonítunk.
Financial instability and the impact on the real economy (debate)
Pénzügyi instabilitás és a valós gazdaságra gyakorolt hatás (vita)
Increased oil prices create inflation and that impact can be noticed already.
Az emelkedő olajárak inflációt okoznak, ez a hatás már most megfigyelhető.
impact (also: hit, slam, infall)
Instead of the dull boom there was a point of impact in the explosion.
Ezúttal nem lassú zengésként szólt, hanem egy becsapódás kemény dörrenésével.
Another shot rang out, but there was no impact this time.
Még egy lövés dördült, de ezúttal nem volt becsapódás.
We have something on radar over the impact site, sir.
Valami a radaron a becsapódás helyén, uram.
impact (also: collision, hit, impingement, jar)
In the case of a slight impact, protection is also provided by a part fitted with a shock absorber.
Kisebb ütközés esetén a lengéscsillapítóval felszerelt egység is védelmet biztosít.
It was an under-sixty impact, nothing really unusual about the physical factors.
Száz kilométeres sebesség alatti ütközés volt, és ami a fizikai tényezőket illeti, valójában semmi különös.
The speed of the impact does not justify two catastrophic structural failures.
Az ütközés sebessége nem okozhat ilyen károsodást.
impact (also: action)
The average concussive impact is 95 Gs.
Az átlagos, agyrázkódásnál történő behatás 95 g-nek megfelelő nehézségi gyorsulás.
impact (also: ascendancy, hold, inflow, influence)
There's an impact, it's cumulative.
Egy befolyás, egyre csak halmozódik.
impact (also: dash)
impact (also: effect)

Synonyms (English) for "impact":

impact

Context sentences for "impact" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI supported Mrs Niebler's report on guaranteeing independent impact assessments.
Támogattam a független hatásvizsgálatok biztosításáról szóló Niebler-jelentést.
EnglishObviously, the directive will also have an important social and economic impact.
Nyilvánvaló, hogy az irányelvnek fontos társadalmi és gazdasági kihatása is lesz.
EnglishIt is not enough to carry out social impact assessments of European legislation.
Nem elég csupán az európai jogszabályok társadalmi hatásvizsgálatát elvégezni.
EnglishIt is expected that this will also have a positive impact on African countries.
Várakozásaink szerint ez pozitív hatást gyakorol majd az afrikai országokra is.
EnglishA sustainability impact assessment is currently being finalised for Libya as well.
Jelenleg véglegesítik a Líbiára vonatkozó fenntarthatósági hatásvizsgálatot is.
EnglishIt is essential that the Commission provide an impact assessment on this agreement.
Rendkívül fontos, hogy a Bizottság hatásvizsgálatot készítsen a megállapodásról.
EnglishThe Commission adopts a green paper on the impact of transport on the environment.
A Bizottság zöld könyvet fogad el a közlekedés környezetre gyakorolt hatásáról.
EnglishIt's also developing a strategy for dealing with the impact of climate change.
Az EU emellett stratégiát dolgoz ki az éghajlatváltozás hatásainak kezelésére is.
EnglishIn the southern hemisphere there are impact craters, there are volcanic craters.
A déli féltekén becsapódások nyomai láthatóak, és vulkáni kráterek is vannak.
EnglishAny tumor large enough to impact on his vision so dramatically would show up.
Egy akkora tumor, amely ilyen drámai mértékben befolyásolná a látását, feltűnne.
EnglishNaturally, everything must be covered by the environmental impact assessment.
Mindennek természetesen ki kell terjednie a környezeti hatások mérlegelésére is.
EnglishAdopting such a decision would have an adverse impact on the European economy.
Egy ilyen döntés igen káros következményekkel járhat az európai gazdaságra nézve.
EnglishTherefore, I think we have to ask the Commission to make an impact assessment.
Ezért - úgy vélem - fel kell kérnünk a Bizottságot, végezzen hatásvizsgálatot.
EnglishHe moved along the wall to the point of impact, where the bashed Saab was imbedded.
Egykettő ott termett, ahol a Saab a falat megnyitotta s a roncsa fönnakadt rajta.
EnglishThe first is the little real impact the Charter of Fundamental Rights will have.
Először is arra, hogy milyen kevés valódi hatása lesz az Alapjogi Chartának.
EnglishIn this way, I believe, we will get the maximum impact from our investments.
Úgy vélem, hogy ezáltal a lehető legtöbbet tudjuk majd kihozni beruházásainkból.
EnglishDid the European Union have a much greater impact on their lives in the interim?
Az eltelt idő alatt sokkal nagyobb hatást gyakorolt az Európai Unió az írek életére?
EnglishIn particular, the education of women has an impact on their reproductive behaviour.
A nők iskolázottságának különösen nagy hatása van a reprodukciós magatartásukra.
EnglishOur neighbours' seemingly bilateral conflicts have a direct impact on the EU.
Szomszédaink látszólag kétoldalú konfliktusai közvetlen hatással vannak az EU-ra.
EnglishImpact assessments are to be carried out systematically in the case of new laws.
Az új jogszabályok esetében módszeres hatásvizsgálatokat kell végrehajtani.