"to impart" translation into Hungarian

EN

"to impart" in Hungarian

EN

to impart [imparted|imparted] {verb}

volume_up

Context sentences for "to impart" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow, if he ignited the fuel, it would fire long enough to impart the spin and start gravity.
Ha majd meggyújtja, elég sokáig fog égni, hogy beindítsa a forgást, és legyen gravitáció.
EnglishWe do not need new legislation: what we need are information campaigns to impart knowledge.
Nincs szükség új jogszabályra: amire szükség van, az információs kampányok a tudás átadására.
EnglishWe should go to them and tell them how sorry we are for what we must impart to them, then do it!
Oda megyünk hozzájuk, elmondjuk, mennyire fájlaljuk, hogy ezt kell tennünk, aztán nekik!
EnglishSo impart, she said, peering around the little kitchen, some of that dusty old advice you spoke of.
- Na, akkor elmondod azokat a régi bölcsességeket, amikről beszéltél?
EnglishAnd do not forget to do good and to impart: for by such sacrifices God's favour is obtained.
A jótékonyságról és az adakozásról ne feledkezzetek meg, mert az ilyen áldozat kedves az Istennek.
EnglishThe desire to be the first to impart news makes even pontifical buffers human.
Még a legelőkelőbb modorú komornyik se tud ellenállni annak a kísértésnek, hogy egy újságot ő mondjon el elsőnek.
EnglishHe had run much of the way back, anxious to impart his news.
Az út nagy részében futott, alig várta, hogy elmesélje a híreket.
EnglishThis is the message which I wish to convey and which I wish to impart to Commissioner Boel.
Ezt az üzenetet szeretném átadni Boel biztosasszonynak.
EnglishLet me impart a reminder and a tutor's judgment.
Hadd emlékeztesselek valamire, és hadd mondjam el egy tanító gondolatát.
EnglishShe must impart directly or leave you uncontrolled.
KÖZVETLENÜL KELL ÉRINTKEZNI VELED, KÜLÖNBEN IRÁNYÍTHATATLANNÁ VÁLSZ.
EnglishWhat knowledge they had to impart was going with them.
A tudás, amit megoszthattak volna vele, velük együtt távolodott.
EnglishYou expect a ten-band equalizer... to impart state-of-the-art sound?
Egy ilyen erősítőtől vársz csúcsminőségű hangzást?
EnglishI can only impart this matter to you in private.
- Ezt az ügyet csak négyszemközt beszélhetem meg felségeddel.
EnglishFlavourings are used to impart or modify odour and/or taste of foods for the benefit of the consumer.
Az aromák funkciója, hogy erősítsék vagy módosítsák az élelmiszerek illatát és/vagy ízét a fogyasztók előnyére.
EnglishAnd the King went after it, begging it to recognize him and to converse with him, and to impart to him its secrets.
A király pedig követte, és rimánkodott, hogy ismerje meg, szóljon hozzá és ossza meg vele titkait.
EnglishIf he could fire the combustion chamber, the unequal thrust of the one jet would impart a spin to the Nomad.
Ha meg tudná gyújtani az üzemanyagot az égőtérben, az egyetlen fúvóka miatti egyenlőtlen erő forgásba hozná a Nomádot.
EnglishHe had good news to impart, and he'd find a way to tell it if he had to wait all night for the opportunity.
Jó híreket kell közölnie vele, és meg is fogja találni ennek a módját, még ha egész éjjel kell is várnia a lehetőségre.
EnglishI impart knowledge and help overcome fears.
Átadom a tudást és segítek leküzdeni a félelmet.
EnglishDoctor, can I impart to you his cruelest trick ?
Elmondhatom a márki legszörnyűbb trükkjét?
EnglishYou have further information to impart?
- Talán van még valami, amit nem mondtál el?