"improvement" translation into Hungarian

EN

"improvement" in Hungarian

EN improvement
volume_up
{noun}

improvement (also: advance, amelioration, betterment)
I welcome the announcement of an improvement in these relations.
Üdvözlöm az e kapcsolatokban végbemenő javulás bejelentését.
There is no prospect of improvement in the remaining months of this year.
Nincs kilátás arra, hogy az idei év hátralévő hónapjaiban javulás áll be.
There is an improvement in the use of Community funds.
Javulás tapasztalható a közösségi források felhasználásában.
improvement (also: advance, advancement, development, growth)
This quantification of changes also shows that there has been an improvement.
A változások ezen számszerűsítése is azt mutatja, hogy fejlődés volt tapasztalható.
Indeed, there is an improvement every year, albeit only a slight one.
Valóban évről évre tapasztalható a fejlődés, habár csak csekély mértékben.
It is a real improvement on the status quo.
Valódi fejlődés valósult meg a fennálló helyzethez képest.
improvement (also: amelioration, amendment, correction, darn)
For this reason, we will investigate the possibilities for improvement.
Emiatt meg fogjuk vizsgálni a javítás lehetőségeit.
In terms of air quality, there are three improvements on the original proposal.
A levegő minőségét illetően az eredeti előterjesztéshez képest három javítás történt.
All the improvements I have highlighted are essential.
Valamennyi általam kiemelt javítás alapvető.
improvement (also: advancement, career, head, proficiency)
improvement (also: perfection)

Synonyms (English) for "improvement":

improvement

Context sentences for "improvement" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt still needs improvement, but at least it sounds like me and not like HAL 9000.
Még van mit fejleszteni, de legalább úgy hangzik, mint én, és nem mint HAL 9000.
EnglishWe will assess the quality together, and there definitely will be an improvement.
Együtt fogjuk értékelni ezek minőségét, és kétségtelenül javulni fog a minőségük.
EnglishThere is always room for improvement and I am always grateful for suggestions.
Mindig van lehetőség tökéletesítésre, és én mindig hálás vagyok a javaslatokért.
EnglishI think this could be an important basis for further improvement of that system.
Úgy gondolom, ez fontos alapul szolgálhat a rendszer további fejlesztéséhez.
EnglishYes, we have plenty of room for improvement and we have to discuss this thoroughly.
Persze még bőven van mit javítani, és mindezt alaposan meg kell majd vitatnunk.
EnglishWe will have to work further on the improvement of deposit guarantee schemes.
Ezzel együtt tovább kell dolgoznunk a betétbiztosítási rendszerek tökéletesítésén!
EnglishOur most important proposal for improvement should be put into practice consistently.
Következetesen végre kellene hajtani a javítást célzó legfontosabb javaslatunkat.
EnglishI echo the report's words about the improvement in cross-straits relations.
Üdvözlöm a jelentés pozitív megjegyzéseit a Kínával való kapcsolat javulásáról is.
EnglishThis is all about a general improvement of the preference system as a whole.
Ennek az egész ügynek a lényege a preferenciarendszer egészének általános javítása.
EnglishThere is scope for ongoing improvement of the relations between India and the Union.
Van mozgástér az India és az Unió közötti kapcsolatok folyamatos javítására.
EnglishThere has been no improvement in the effectiveness of the fight against crime.
Nem történt előrelépés a bűnözés elleni küzdelem eredményessége területén.
EnglishThe Seventh Framework Programme has been successful, but there is room for improvement.
A hetedik keretprogram mindezidáig sikeresnek bizonyult, de van még min javítani.
EnglishIt is true that this has been a big improvement, but there is still a lot to change here.
Való igaz, hogy ez nagy előrelépés, de még mindig sok változtatásra van szükség.
EnglishI recognise that the Treaty of Lisbon constitutes an improvement in certain areas.
Elismerem, hogy a Lisszaboni Szerződés bizonyos területeken javulást hoz.
English2008 discharge: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
2008. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért
EnglishThere are three points in this report which I believe are in need of improvement.
A jelentésnek három olyan pontja van, amelyeken véleményem szerint lehetne még javítani.
EnglishHowever, better services also require an improvement in vocational training.
A szolgáltatások javításához azonban a szakképzés fejlesztése is szükséges.
EnglishSubject: Improvement of quality, availability and financing of long-term care
Tárgy: A tartós gondozás minőségének, hozzáférhetőségének és finanszírozásának javítása
EnglishEven the compromise designed to tone things down does not bring about any improvement.
Még a dolgok tompítására szolgáló kompromisszum sem idézett elő előrelépést.
EnglishThe Bulgarian authorities undertook to bring about radical improvement.
A bolgár hatóságok radikális reformok végrehajtására vállaltak kötelezettséget.