"inaugural" translation into Hungarian

EN

"inaugural" in Hungarian

EN inaugural
volume_up
{adjective}

inaugural
inaugural
inaugural
inaugural
President Karzai made a welcome promise of a new start in his inaugural address.
Karzai elnök székfoglaló beszédében új kezdetre tett ígéretet, amelyet mindenki örömmel fogadott.
inaugural

Synonyms (English) for "inaugural":

inaugural

Context sentences for "inaugural" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLincoln said that in his first inaugural address as our nation's 16th president.
Ezt Lincoln mondta első beiktatási beszédében, mint hazánk 16. elnöke.
EnglishThe inaugural session of the Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly takes place in Athens, Greece.
Az euromediterrán parlamenti közgyűlés nyitó ülésszaka a görögországi Athénban.
EnglishEach and every one of you has been hand-picked to represent our inaugural pledge class.
Önök lettek kiválasztva arra, hogy megalakítsák az első osztályt.
English*** The next day, in Moscow, another committee had its inaugural meeting.
Másnap, Moszkvában egy másik bizottság tartotta alakuló ülését.
EnglishYou ought to get them to run that inaugural speech by me.
Rá kellene vennie őket, hogy a beiktatási beszédet is csináltassák velem.
EnglishI sincerely hope that this inaugural programme will be followed by other similarly sound initiatives.
Nagyon remélem, hogy ezt a premiert további hasonló ilyen jó kezdeményezés fogja követni.
EnglishThe Committee of the Regions, set up by the Treaty on the European Union, holds its inaugural session.
Az Európai Unióról szóló szerződés által létrehozott Régiók Bizottsága megtartja alakuló ülését.
EnglishThank you, Mr Zapatero, for your inaugural speech.
írásban. - (PL) Zapatero úr, köszönöm programismertető beszédét!
EnglishInaugural address by the President of the European Parliament
Az Európai Parlament elnökének nyitóbeszéde
EnglishAn inaugural conference for a Stability Pact for central and eastern Europe is held in Paris, France.
Párizsban (Franciaország) megtartják a közép- és kelet-európai stabilitási paktum megkötésére irányuló nyitókonferenciát.
EnglishEven while the inaugural session of Paragon was going on, he was ensconced in the Registry, deep under the Ministry of Defense.
Még amikor a Példakép bizottság ülésezett, ő bezárkózott az iktatóba, mélyen a védelmi minisztérium alatt.
EnglishYou want to go to the Inaugural?
Maga akarja tartani a beavatási beszédet?
EnglishPresident Yanukovich's inaugural speech gives hope to the international community that things can return to normal in Ukraine.
Janukovics elnök beiktatási beszéde alapján a nemzetközi közösség reménykedhet, hogy a dolgok normális mederbe kerülhetnek Ukrajnában.
English(HU) In his inaugural address, President Medvedev stated that his most important task was to protect freedom and restore the rule of law.
(HU) Medvegyev elnök beiktatási beszédében legfontosabb feladatának nevezte a szabadságjogok biztosítását s a jogállamiság helyreállítását.
EnglishI do not know what Barack Obama will say when he makes his inaugural speech but he will either mention or allude to the concept of covenant.
Nem tudom, hogy Barack Obama mit fog mondani a beiktatási beszédében, de az biztos, hogy említeni fogja vagy utalni fog a konvent fogalmára.
EnglishInaugural speech?
EnglishIn his inaugural address, Barack Obama appealed to each of us to give our best as we try to extricate ourselves from this current financial crisis.
Beiktatási beszédében Barack Obama felhívást intézett hozzánk, hogy tegyünk meg minden tőlünk telhetőt a gazdasági válságból való kilábalásért.
EnglishThis year marks the 35th anniversary of the inaugural conference of the OSCE and the Helsinki Final Act, when the foundations of this organisation were laid.
Idén van az EBESZ nyitó konferenciájának, valamint a szervezet alapjait lefektető Helsinki Záróokmány közzétételének 35. évfordulója.
English- (PL) Madam President, I feel as if I am at the inaugural conference of a newly-founded religion, a false religion, teeming with false prophets and ideas.
(PL) Elnök asszony, úgy érzem magam, mintha egy újonnan alapított vallás megnyitó konferenciáján lennék, amely egy hamis prófétákat és eszméket tömörítő hamis vallás.
EnglishSince Mr Hortefeux has not indicated his acceptance and not taken part in the inaugural session in Strasbourg, he cannot replace the Member he wants to replace.
Mivel Hortefeux úr nem jelezte, hogy elfogadja a képviselői mandátumot, és nem vett részt a strasbourgi alakuló ülésen, nem foglalhatja el a távozó képviselő helyét.