"inclination of the head" translation into Hungarian

EN

"inclination of the head" in Hungarian

EN inclination of the head
volume_up
{noun}

inclination of the head (also: bow, bowing, courtesy, crouch)
inclination of the head (also: bow, nod)
inclination of the head (also: obeisance)

Context sentences for "inclination of the head" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMajor Bletchley eyed Tommy appraisingly and made a stiff inclination of the head.
Az őrnagy tekintetével fölmérte Tommyt, majd mereven biccentett.
EnglishElizabeth could not repress a smile at this, but she answered only by a slight inclination of the head.
Elizabeth ezt már nem állhatta meg mosolygás nélkül, de csak könnyed fejbólintással felelt.
EnglishThen she went out with a slight inclination of the head to the cousin.
Megbiccentette fejét az unokafivér felé, aztán elment.
English'Gentlemen,' she said with a brief inclination of her head.
Uraim köszöntötte a bandavezéreket apró biccentéssel.
EnglishThe governor barely acknowledged their presence; Inst favored them with a polite inclination of the head.
A helytartó alig vett tudomást a jelenlétükről, Inst azonban megtisztelte őket egy udvarias főhajtással.
EnglishThe jackal nodded to the maitre to close the windows, and gave a slight inclination of the head to the woman behind him.
A Sakál bólintott a maître-nek, hogy becsukhatja az ablakot, aztán alig észrevehető főhajtással üdvözölte a mögötte ülő nőt.
EnglishThe mandarins acknowledged each others presence with an imperceptible inclination of the head, sufficient for two scholars of Oxford.
A nagyok egy olyan kis főbiccentéssel vettek tudomást egymás jelenlétéről, amilyen éppen elegendő két oxfordi tudósnak.
EnglishRaven, still silent-for she had bound herself by vows of perpetual silence, save when she spoke tranced as a prophetess-let them into the dwelling with an inclination of the head.
Holló, aki még mindig néma volt - mert örökös hallgatást esküdött, s csupán transzban szólalt meg, prófétanőként - fejbólintással engedte be őket a házba.