Context sentences for "to indemnify" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe claim that it is a sui generis case does not indemnify us.
Az az állítás, hogy sui generis esetről van szó, nem mentesít bennünket.
Englishto indemnify against sth
Englishto indemnify from sth
EnglishWe had a freer trade agreement which has now gone 'phut', and what we now have to do is to indemnify and compensate those banana-producing countries again.
Szabadabb kereskedelmi megállapodásunk volt, amely most csődöt mondott, tehát ismét kártalanítani kell az érintett banántermelő országokat.