EN

to indicate [indicated|indicated] {verb}

volume_up
There is absolutely nothing to indicate that there is a majority in favour of EU membership there.
Egyáltalán nem mutat semmi sem arra, hogy a többség az uniós tagság mellett szavazna.
All the available data indicate that they do want it to join the WTO.
Minden rendelkezésre álló adat arra mutat, hogy azt szeretnék, ha az ország csatlakozna a WTO-hoz.
There is nothing to indicate that this is the case.
Semmi sem mutat arra, hogy ez lenne a helyzet.
Even in children, unusual preoccupation with insect collecting frequently indicates an Oedipus complex.
Még ha kisfiúban mutatkozik túlzott hajlandóság a rovargyűjtésre, az is gyakran Oidipusz-komplexust jelez.
The impact assessment for the EU-Canada agreement indicates clear benefits for both sides.
Az EU és Kanada közötti megállapodás hatáselemzése mindkét oldal számára egyértelmű előnyöket jelez előre.
in writing. - (DE) The report on the fight against fraud indicates a fundamentally positive development.
. - (DE) A csalás elleni küzdelemről szóló jelentés alapvetően pozitív haladást jelez.

Context sentences for "to indicate" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishTo suggest anything else would indicate a total fixation on the European Union.
Bármi mást sugallni azonban csak az Európai Unióhoz való teljes fixáció lenne.
EnglishThe notice shall indicate, in particular, the terms of the invitation to tender.
A kiírásnak feltétlenül tartalmaznia kell a pályázati felhívás feltételeit.
English- or to indicate that the maximum load or maximum flowrate have been exceeded,
- a legnagyobb terhelés vagy a legnagyobb fajlagos terhelés túllépésének kijelzése,
EnglishWe have to do something with it to indicate that she's a married woman now.
Tennünk kell valamit vele, amivel hangsúlyozzuk, hogy most már férjezett asszony.
EnglishBut Father Victor's research seemed to indicate he hadn't explored mat possibility.
- De Victor atya kutatásaiból úgy tűnt, hogy ezt a lehetőséget nem vette fontolóra.
EnglishThe notice shall also indicate the closing date for the submission of tenders.
Az értesítésnek tartalmaznia kell a pályázatok benyújtásának záró napját is.
EnglishAll sources indicate that the threat of new terrorist attacks continues to be high.
Valamennyi forrás jelezte, hogy igencsak fennáll az újabb terrortámadások veszélye.
EnglishUnfortunately, the statistics still indicate that 95% of victims are women.
Sajnos a statisztikák mégiscsak azt mutatják, hogy az áldozatok közt 95% a nő.
EnglishHelen may have felt warned away from him, but she didn't indicate any anxiety.
Helen talán megriadt a nagy készülődés hírére, azonban félelemnek nem adta tanújelét.
EnglishThe signs might indicate that the complexity crunch is only going to get worse.
A jelek azt jósolhatják, hogy a bonyolultsági probléma csak rosszabbodik.
English- indicate the subheading in the Common Customs Tariff of the goods in question.
- a szóban forgó árunak a Közös Vámtarifa szerinti vámtarifa- alszámát.
EnglishPreliminary coroner reports seem to indicate that Guy rich was maul ed by a bear.
Előzetes halottkém jelentések arra mutatnak, hogy Guy testét egy medve marcangolta szét.
EnglishThe tissue tests he made... indicate that Damien has a different cell structure.
00:21:16.90,00:21:22.50 A szövettani vizsgálatok szerint Damiennek más a sejtstruktúrája.
EnglishOf a certain shade that would at least indicate the coloring of the smoker.
Olyan árnyalatú rúzs lehetett rajtuk, amely legalábbis utalhat a dohányos hajszínére.
EnglishThe Comission must clearly indicate where institutional and personal responsibility rests.
A Bizottságnak egyértelműen meg kell jelölnie a felelős intézményt és személyt.
EnglishSensors indicate low-level energy readings, but the only life signs are your team's.
Az érzékelők alacsony értékű energiát észlelnek, de életnek továbbra sincs semmi nyoma.
EnglishNevertheless, this does not indicate that all is well with EU-EEA fisheries matters.
Ez mindazonáltal nem jelenti azt, hogy az EU-EGT halászati ügyekben minden rendben van.
EnglishAnd countless reports indicate that the Mayfair cousins believed it.
Számtalan jelentésből következtethetünk arra, hogy elhitte a Mayfair rokonság is.
EnglishCassander shrugged, to indicate the puzzle took him beyond his depth.
Cassander ismét vállat vont, jelezve, hogy a rejtély meghaladja a képességeit.
EnglishThat phrase the touch of a button, seems to indicate triggering by radio impulse.
A kifejezés: egyetlen gombnyomásra", valószínűűleg rádióhullámokkal történőő gyújtásra utal.