"informer" translation into Hungarian

EN

"informer" in Hungarian

EN

informer {noun}

volume_up
But Bill Henriksen was former FBI, and if he were an informer, then they'd all be in jail now.
De Henriksen valamikor az FBI-nál volt, és ha besúgó lenne, mostanra mindannyian a dutyiban lennének.
I'm not a cop nor a common informer nor an officer of the court.
Nem vagyok zsaru, sem besúgó, sem a bíróság tagja.
Libo was persuaded by a senator who had turned professional informer to visit one of these decoys and have his fortune told.
Libót egy szenátor, aki ilyen hivatásos besúgó lett, rábeszélte, hogy látogassa meg az egyik jóst.
informer (also: sneak, squealer, beagle)
informer (also: denunciator)

Synonyms (English) for "informer":

informer

Context sentences for "informer" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere was silence until the sound of a door closing, the withdrawal of the informer.
Csend támadt, amit végül a pap távozása és az ajtó csukódásának hangja tört meg.
EnglishThis Blessington or Sutton, who was the worst of the gang, turned informer.
Blessington, vagyis inkább Sutton, a banda legaljasabb tagja elárulta őket.
EnglishHe becomes a police informer and (here we go!) joins the ranks of the Black Hundreds.
Átáll a rendőrséghez, és csatlakozik (ni csak, ni csak) a Feketeszázakhoz.
EnglishLinge Chen stopped his exercising and stared at the informer in puzzled wonder.
Linge Chen abbahagyta a megkezdett gyakorlatsort, és döbbent csodálkozással meredt a monitorra.
EnglishWhen the informer had left, Colonel Grishin ordered his driver to take him to the National Hotel.
Miután a pap távozott, Grisin utasította sofőrjét, hogy vigye a National Szállóhoz.
EnglishHe was somewhat uncomfortable with his role of designated informer.
Meglehetősen kényelmetlenül érezte magát az informátor szerepében.
EnglishThough you intend to be honorable, you may inadvertently be96 come an informer.
És bár önök igyekeznek diszkrétek maradni, egy óvatlan pillanatban akaratlanul is informátorokká válhatnak.
EnglishChen touched his finger to his earlobe and turned slowly, as if in a trance, to the desktop informer.
Chen a fülcimpájához emelte kezét, és lassan, mintha transzban lenne, az íróasztala felé fordult.
EnglishSome friends, whose word I trust, tell me he's a police informer.
Néhány szavahihető barátom szerint rendőrspicli.
EnglishChen lowered his gaze to the informer, tapped the display off.
Chen az infotáblára nézett, kikapcsolta a monitort.
EnglishThis was simply to establish his reliabil-ity as an informer for the Black Guard commander in the heart of the enemy camp.
Ennek célja csupán annyi volt, hogy Grisin ezredesben, mint informátor, bizalmat ébresszen.
EnglishI believe it, the informer added, editorializing again.
Én hiszek neki okoskodott már megint az informátor.
EnglishIt was with an expression of curious intrigue that he sat before his informer and asked about Raven Seldon.
Kíváncsi, de szigorú arccal ült le informátora elé, és feltette neki a "Holló Seldonra vonatkozó kérdéseket.
EnglishAnother hypothesis: Salon was a police informer...
További hipotézis: Salon a rendőrség besúgója...
EnglishBoth of hem had vanished from the face of the earth and fed the salmon, or whatever fish liked the taste of informer flesh.
Mindketten eltűntek a föld színéről, és lazaceledel lettek, vagy ki tudja, melyik hal szereti a besúgóhúst.
EnglishHe stood before his desk—he never sat while working—and scrolled through the briefs supplied to him by the informer.
Az asztala előtt állva (munka közben sosem ült le) átlapozta az informátor képernyőjén megjelenő listákat.
EnglishOr are you afraid of becoming a police informer?
Vagy fél, hogy rendőrspiclivé válik?
EnglishKreen was naturally suspicious of the informer, which could do so many of his own functions so quickly and anonymously.
- Kreen érthető módon gyűlölte az informátort, ami gyorsan és megbízhatóan hajtotta végre az ő feladatainak egy részét.
EnglishPreston had been in an unmarked car and had entered the Bogside district in Londonderry on his way to a meet with an informer.
Preston egy magánrendszámú kocsiban behajtott Londonderry Bogside kerületébe, útban a találkozóra egy informátorral.
EnglishSecure locations where its operatives can go for protection, say, or debriefing or to interrogate an informer.
Biztonságos épületek, ahová az ügynökök segítségért fordulhatnak, vagy, teszem azt, jelentéstételre visszavonulhatnak, esetleg informátorokkal találkozhatnak.