"ingenious" translation into Hungarian

EN

"ingenious" in Hungarian

EN ingenious
volume_up
{adjective}

ingenious (also: brilliant, inspired)
Ingenious, audacious, hazardous, but, if it worked, effective, he said.
Zseniális, szemtelen, vakmerő, de nagyon hatékony, ha beválik mondta.
Matty has found this ingenious way to leverage the kindness of strangers.
Matty egy zseniális módszert talált arra, hogy kihasználja az idegenek kedvességét.
In which ingenious idea he has singularly failed, remarked Thomas.
Amely zseniális ötletbe tökéletesen belebukott jegyezte meg Thomas.
The Russian technique for infecting water supplies was particularly ingenious.
Az orosz technológia, amelyet a vízkészletek megfertőzésére használtak, különösen leleményes volt.
All kinds of ingenious devices are possible nowadays.
Manapság annyi leleményes szerkezet létezik.
For a computer, Peerssa had been starkly ingenious.
Számítógép létére Peerssa nagyon leleményes volt.
ingenious (also: nimble, shifty, smart)
Ingenious TEDTalks, much more this green color, etc., et.
Az ötletes: sokkal többet ebből a zöldből, stb., stb.
- Ötletes... nagyon ötletes...
Ez aztán ötletes... hát nem?
ingenious (also: genuine, primal, primary, prime)
Eredeti és szenzációs.
Igen eredeti terv.
Nagyon eredeti mondta.
ingenious (also: facetious, neat, smart, snappy)
Milyen szellemes védekező mechanizmus!
Well, admitted Miss Brewster, that's certainly a very ingenious idea.
- Hát - mondta Miss Brewster elismerően -, ez csakugyan nagyon szellemes ötlet.
Szellemes magyarázat.
ingenious (also: able, acute, adept, adroit)
volume_up
ügyes {adj.}
Ingenious, said Vus the mottled green gryph.
- Ügyes! -jegyezte meg Vus, a mohazöld griff.
- Én is azt hiszem, hogy ügyes megoldás volt.
ingenious (also: acute, cute, mercurial, shrewd)
volume_up
eszes {adj.}
You will not suffer the ingenious Humankind to continue without any inkling of the Divine.'
Nem fogod tűrni, hogy az eszes emberiségnek továbbra se legyen a leghalványabb sejtelme az Isteniről!"
ingenious (also: tricky, tricksy)
volume_up
elmés {adj.}
I am about to call upon our ingenious friend, Mr Clancy.
Éppen meglátogatni készültem elmés barátunkat, Clancy urat.
ingenious (also: inventive, resourceful)
Odaadó és találékony csapatunk van.
Hercule Poirot said, raising his voice: But not so devilish and so ingenious as the man who killed Arlena Marshall!
.- mondta Hercule Poirot, és felemelte a hangját -, megközelítőleg sem vagyok olyan pokoli és olyan találékony, mint az az ember, aki megölte Arlena Marshallt!

Synonyms (English) for "ingenious":

ingenious

Context sentences for "ingenious" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe might have done so, by a mixture of bluff and various ingenious devices.
Lehetséges persze, hogy különféle trükkökkel tető alá hozzuk a letartóztatását.
EnglishAnd I'll admit to you that they can be ingenious when they decide to kill.
És elismerem, hogy leleményesek tudnak lenni, ha úgy döntenek, gyilkolnak.
EnglishI think it is more ingenious, more imaginative than English writing.
Úgy találom, hogy találékonyabb, nagyobb fantáziával tanúskodik, mint az angol.
EnglishI wasn't really taken in just now by your ingenious red herring about poor old Carelli.
- Csak nem képzelte, hogy bedőlök a naiv trükkjének, és elhiszem, hogy Carellit gyanúsítja!
EnglishI have devised for my own private amusement the most ingenious ways of carrying out a murder.
A gyilkolás zseniálisnál zseniálisabb módszereit agyaltam ki a magam szórakoztatására.
EnglishI laid before them fine printed books as I explained the ingenious invention of the printing press.
Közben folyamatosan beszéltem nekik a csodákról, amelyeket láttam a változó világban.
EnglishHe was trapped here in a particularly ingenious way, but still trapped.
Csapdában volt, és esélye sem maradt, hogy kikecmeregjen belőle.
EnglishThat is all rather ingenious, but much too transparent for you to be able to succeed in this.
Ez meglehetősen agyafúrt stratégia az önök részéről, de túl átlátszó ahhoz, hogy sikerüljön.
EnglishThe Bookman: Superlative Christieextremely ingenious.
Említette Mr. Custnak, hogy kétszer menekült meg hajszál híján a vízbefúlástól.
EnglishHow ingenious the moderns are in debasing sacred symbols.
Micsoda találékonysággal fitymálják le a modernek a szent szimbólumokat!
EnglishWhere some one else's welfare is concerned, a young girl becomes as ingenious as a thief.
Õ maga igénytelen, de ha rólam van szó, mindennel törődik.
EnglishThis was a time for an ingenious plan and effective action.
Aztán az jutott eszébe, hogy talán mégsem ez a legalkalmasabb időpont a rímek faragásához.
EnglishThe method of administration took rather more thinking out, but I hit on a very ingenious idea in the end.
A beadás módja már nem olyan egyszerű, de erre is kitűnő ötletem támadt.
EnglishMaybe our ingenious Ingolf wanted a multicoded message; maybe he wanted to be smarter than Trithemius.
Talán többszörösen sifrírozott üzenetet akart készíteni a mi agyafúrt barátunk, az az Ingolf.
EnglishIf so, it must have been one of those ingenious secret codes which mean one thing while they seem to mean another.
Lehet, hogy titkos nyelven írták, és minden szó valami mást jelent benne.
EnglishDon't forget, these exceptional ones are often ingenious.
Ne felejtsd el, az ellenálló személyek gyakran nagyon okosak.
EnglishIngenious bit of trick photography, isn't it? he said complacently.
Rafinált trükkfelvétel, mi? kérdezte önelégülten.
EnglishBut, pardon me, Monsieur Amory, is not that window locked by some ingenious device?
- Kulcscsomót vett elő a zsebéből, kiválasztott rajta egy kulcsot, odament a teraszajtóhoz, és némi nehézségek árán kinyitotta.
EnglishHis new ways of raising money were most ingenious and amused all but the victims and their friends or dependants.
Új pénzteremtési módja mindenkit mulattatott, kivéve az áldozatokat, azok hozzátartozóit és barátait.
EnglishYet, since no body had actually been discovered, all of these ingenious speculations were groundless.
Minthogy azonban a hullát nem találták meg, mindezek a látszatra oly logikus következtetések rendre összeomlottak.