"ingenuous" translation into Hungarian

EN

"ingenuous" in Hungarian

EN ingenuous
volume_up
{adjective}

ingenuous (also: aboveboard, candid, devout, disarming)
He was young and ingenuous, and he had the native passion of all Arcians.
Fiatal volt és őszinte, telve az arciaiak természetes szenvedélyességével.
I never have known whether she was just ingenuous - or whether she counted, childishly, on making an effect.
Maga sem tudja, hogy Cora gátlástalanul őszinte volt-e vagy gyerekes, agyafúrt, hatásvadászó.
ingenuous (also: artless, bald, bare, common)
ingenuous (also: blithe, childlike, green, gullible)
volume_up
naiv {adj.}
The greeting was ingenuous, cheerful, and winsome.
Naiv, derűs, megnyerő volt a hangja.
ingenuous (also: callow, green, inexperienced, raw)
ingenuous (also: candid, direct, disarming, explicit)
volume_up
nyílt {adj.}
ingenuous (also: devout, godly, holy, pious)
The formerly ingenuous and only moderately disgusting goatherd became morose and sombre as the dreaded idol fed gluttonously upon his mind and soul.
Az egykori jámbor és csak mérsékelten elviselhetetlen kecskepásztor egyre mogorvábbá és szótlanabbá vált, ahogy a bálvány lassanként magába olvasztotta a lelkét és az elméjét.
ingenuous (also: direct, downright, erect, even)
ingenuous (also: harmless, innocent, naïve, white)
ingenuous

Synonyms (English) for "ingenuous":

ingenuous

Context sentences for "ingenuous" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishasked an ingenuous student.
De hát miért akarják az embriókat átlag alatt tartani? kérdezte egy bölcs hallgató.
EnglishMolly Kendal was an ingenuous blonde of twenty odd, always apparently in good spirits.
Molly Kendal húsz-egynéhány éves, természetes szőke asszonyka volt, szemlátomást mindig jókedvű.
EnglishPoppy's eyes were wide and ingenuous, her lips were slightly parted.
Poppy szeme ártatlanul tágra kerekedett, a száját kissé eltátotta.
EnglishIn the past, Europe has been ingenuous in matters of external trade.
A múltban Európa igen gyanútlan volt a külkereskedelmi ügyekben.
EnglishHe was a small, middle-aged man, with a bald domed head, a round ingenuous face, and glasses.
Alacsony, középkorú férfi volt, kopasz, boltozatos fejű, kerek, jelentéktelen arcú és szemüveges.
English'Something honest and ingenuous about him.'
- Becsületes, és van benne valami ötletesség.
EnglishBy nature, I am easy, even ingenuous; but on this occasion I must pass a judgment, and your deceit must be punished by death.
Természetemnél fogva becsületes, sőt tisztességes fickó vagyok, de ez alkalommal árulásodért halállal lakolsz!
EnglishA nice enough fellow, in an ingenuous sort of way.
Egész jópofa a maga sajátos módján.
EnglishShe rested her chin in her hands, wide-eyed and ingenuous, her lashes fluttering and with one foot coyly kicking at her pillow.
Állát a kezére támasztotta, szemét ártatlanul tágra nyitotta; szempilláit rezegtetve, lelkesen rugdosta a lábával a párnát.