"ingrained" translation into Hungarian

EN

"ingrained" in Hungarian

EN ingrained
volume_up
{adjective}

ingrained
There were no bugs here (except, maybe, for the ones hiding between Kurtz's ears), but the boss's caution was ingrained.
Itt nincsenek poloskák (kivéve talán azokat, amelyek Kurtz két füle között rejtőznek), de főnökébe beleivódott az óvatosság.
Either discipline was extremely lax or so thoroughly ingrained in the individual soldier that superior officers were not needed to maintain order.
Vagy rendkívül laza volt a fegyelem, vagy annyira beleivódott a katonákba, hogy tisztek nem is kellettek a fönntartására.
Hamilton had remained a prudent distance away from the GMC with the crawdaddy plates all the while - this was so ingrained he hadn't even thought about it.
Hamilton mindvégig tisztes távolban maradt a rákjeles rendszámtáblájú GMC-től az óvatosság annyi: beléivódott, hogy nem is tudatosult benne.
ingrained
Changing existing regulations and ingrained procedures is not always popular.
A meglévő rendeletek és meggyökeresedett eljárások megváltoztatása nem mindig népszerű.
An international division of labour has become ingrained.
Meggyökeresedett a munka nemzetközi felosztása.
ingrained

Synonyms (English) for "ingrained":

ingrained

Context sentences for "ingrained" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMany tribes and nations wind up being torn apart by this ingrained drive.
A Szürkék mindig is törvénytisztelők, szűk látókörűek, önállótlanok voltak, és azok is maradtak.
EnglishWith no alternative, Halloway drew on resources ingrained in him by his father and picked up the phone.
Halloway összeszedte minden, apjától örökölt lelkierejét, és fölvette a kagylót.
EnglishShe didn't even think about it, the habit was so deeply ingrained.
Hogy a biztonsági övét miért nem csatolta be.
EnglishFloyt's ingrained hostility toward nonhumans vied with amusement and a certain regret, as he replied that he did not.
Floytot inkább szórakoztatta a lény, és bizonyos sajnálat volt a hangjában, amikor nemleges választ adott.
EnglishIt was simply a tradition in Black Oak, a ritual as ingrained as the carnival and the spring revival.
Ez afféle helyi hagyomány volt Black Oakban, ugyanolyan rituális esemény, mint a vándorcirkusz látogatása vagy a tavaszi evangelizáció.
EnglishObedience was so strongly ingrained in him that he actually took two automatic steps toward the sound of that voice before stopping.
Az engedelmesség olyan erősen beleépült, hogy ösztönösen lépett kettőt a hang irányába, mielőtt megtorpant.
EnglishThe ugly self-image is so well ingrained.
EnglishIt is also regrettable and violent when Islamic radicals adopt this same dogged adherence to ingrained traditions.
Sajnálatos és erőszakos az is, amikor az iszlám radikálisok ugyanezt a makacs ragaszkodást tanúsítják a megrögzött hagyományok iránt.
EnglishWhat I want to talk about is the unique ability that the best comedy and satire has at circumventing our ingrained perspectives -- comedy as the philosopher's stone.
Amiről beszélni akarok a legjobb humor és szatíra egyedi képessége arra, hogy kijátssza berögződött látásmódunkat -- olyan, mint a bölcsek köve.