"inner" translation into Hungarian

EN

"inner" in Hungarian

HU
EN

inner {adjective}

volume_up
Schepke excused himself and headed to the inner office, then returned.
Schepke elnézést kért, bement a belső irodába, majd kisvártatva visszatért.
The inner accretion disk was drastically thinner, savagely compressed.
A belső törmelékgyűrű jelentősen vékonyabb volt, hihetetlenül sűrű.
Specifies that minor interval marks are placed on the inner side of the axis.
Megadja, hogy az albeosztásjelek a tengely belső oldalára kerüljenek.

Synonyms (English) for "inner":

inner

Context sentences for "inner" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLeodegranz was seated near, though not in the inner ring of those around Arthur.
Leodegranz a közelben ült, bár nem a legbelső körben, Arthur közvetlen közelében.
EnglishEddie Mars smiled faintly, then nodded and reached into his inner breast pocket.
Eddie Mars halványan elmosolyodott, aztán bólintott, és benyúlt a mellső zsebébe.
EnglishUrgency, and the impossibility of voicing her inner thoughts, made her voice sharp.
A sietségtől és mert nem mondhatta ki legbensőbb gondolatait, a hangja éles volt.
EnglishThe monks filed out into the amphitheater and lit torches around the inner wall.
Néhány szerzetes bevonult az arénába, és fáklyákat gyújtott körbe a falon.
EnglishThe sensation had come on suddenly, like an inner wave of panic, a faceless terror.
Az érzés váratlanul tört rá, mint egy pánikroham, egy megmagyarázhatatlan rettegés.
EnglishSo being a gang leader in the inner city wasn't such a bad deal in the mid-'80s.
Nem volt rossz dolog belvárosi bandavezérnek lenni a '80-as évek közepén.
EnglishI guess I'll have to turn it in to the goldskin cops when we reach the inner system.
Azt hiszem, le kéne adnom az övlakó zsaruknak, ha a rendszer belsejébe érünk.
EnglishShe could not retreat into an inner sanctum of her mind as Aaron had told her to do.
Nem tudott visszavonulni a lélek legbelső menedékébe, úgy, ahogyan Aaron tanácsolta.
EnglishVassiliev took out the glass lamps, the filament inside, and the inner reflector bowl.
Vasziljev leszerelte az üvegeket, kivette az izzókat és a reflektor belsőket.
EnglishBut that is still no indication that all of Sorak's inner aspects can feel love for you.
De ez még mindig nem jelenti azt, hogy a fiú összes énje szerelmes lenne beléd.
English'isn't Makova's house fairly close to the east gate of the inner city?'
Makova háza egészen véletlenül nem a keleti kapu mellett áll? kérdezte.
EnglishJack stood in the doorway, watching as she put her inner wrist against his forehead.
Jack az ajtóban állt, és nézte, ahogy Wendy Danny homlokára teszi a kezét.
EnglishOutside the barracks block he summoned one of his inner-core deputies.
Odakint a laktanyaépület előtt magához hívatta egyik legmegbízhatóbb helyettesét.
EnglishOr did she have an invalid unable to move sleeping in the inner room?
Persze, az is lehet, odabent súlyos beteg fekszik, aki járni sem bír...
EnglishAnd this meant surely that Julie had not admitted him to her inner sanctum.
Márpedig ez azt jelentette, hogy Julie még nem engedte őt be a szentélyek szentélyébe.
EnglishHe came in after me, shut the outer door, opened an inner door and we went through that.
Bejött utánam, becsukta a külső ajtót, kinyitott egy belsőt, és áthaladtunk azon is.
EnglishThe towers were on the inner perimeter, spaced two hundred meters apart.
A tornyok belül vannak, de egészen a peremen, egymástól kétszáz méternyire.
EnglishBut remember that even with SORGE, we don't see that much of their inner thinking.
De hozzá kell tennem, hogy a SORGE ellenére még mindig alig tudunk valamit a szándékaikról.
EnglishComrades, Fang said, summoning up his courage for one last dis­play of his inner feelings.
Elvtársak gyűjtötte össze a maradék bátorságát egy utolsó próbálkozásra Fang.
EnglishLark knew better than to ask to be admitted to these inner sanctums.
Larknek több esze volt, semhogy bebocsátást kérjen ezekbe a szentek szentjeibe.
Other dictionary words