EN insert
volume_up
{noun}

insert (also: insertion)
Locate the video file that you want to insert, and then click Insert.
Keresse meg a beillesztendő videofájlt, s kattintson a Beszúrás gombra.
To insert a field, click the field, and then click Insert.
Mező beszúrásához kattintson a mezőre, majd a Beszúrás gombra.
Locate the sound file that you want to insert, and then click Insert.
Keresse meg a hangfájlt, majd kattintson a Beszúrás gombra.
56. Annexes I to V shall become Annexes II to VI and the following Annex shall be inserted:
Az I-V. melléklet számozása II-VI. mellékletre változik, és a szöveg a következő I. melléklettel egészülnek ki:
2. In the introductory wording of the third paragraph of Annex I (3), 'Oryza sativa,' is inserted after 'crops of'.
(2) Az I. melléklet 3. pontjának bevezetőjében a "termései" szó után az "Oryza sativa" szöveggel egészül ki.
1. The following paragraph is inserted before Annex I (A) (1):
(1) Az I. melléklet A. részének 1. pontja előtt a következő ponttal egészül ki:
insert (also: inlay, insertion)
insert (also: deposit, insertion, lining, filler)
volume_up
betét {noun}
insert

Context sentences for "insert" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe just take the main plug--she squeezed his organ--and we insert it in socket B.
Fogjuk a dugót - megszorította Tony nemi szervét - és a B-konnektorba helyezzük.
EnglishOpens a submenu, from which you can insert a formula into the cell of a table.
Megnyit egy almenüt, amelyből egy képletet lehet beszúrni egy táblázat cellájába.
EnglishSelect the database table containing the address data that you want to insert.
Válassza ki azt az adatbázistáblát, amely tartalmazza a beillesztendő címeket.
EnglishUse the icon to insert the is included in set operator with two placeholders.
Az ikon segítségével a halmaz eleme halmazoperátor szúrható be két helykitöltővel.
EnglishKeeps the table and the following paragraph together when you insert the break.
Oldaltörés beszúrásakor együtt tartja a táblázatot és a következő bekezdést.
English'But the mechanism to insert the boost material was destroyed by the impact.
- De a trícium befecskendezéséért felelős szerkezet megsérült a becsapódásnál.
EnglishDoes not apply an operation when you insert the cell range from the clipboard.
Cellatartomány vágólapról történő beillesztésekor nem hajt végre semmi más műveletet.
EnglishPlease insert a floppy and make sure that you have selected a valid floppy drive.
Tegyen be egy lemezt és ellenőrizze, hogy érvényes meghajtót választott-e.
EnglishAutomatically assigns consecutive numbers to the footnotes or endnotes that you insert.
A beszúrt lábjegyzetekhez vagy végjegyzetekhez egymást követő sorszámokat rendel.
EnglishInsert, delete, edit, and organize records in the bibliography database.
Rekordokat szúr be, töröl, szerkeszt és szervez az irodalomjegyzék-adatbázisban.
EnglishTo insert a Gallery object, select the object, and then drag it into the document.
Egy képtárobjektum beszúrásához jelölje ki az objektumot, majd húzza be a dokumentumba.
EnglishThe full-body insert for heating and cooling was a compact bulge in his right hip pocket.
A teljes beépített hűtő-fűtő berendezés elfért a jobb csípőjén dudorodó zsebben.
EnglishUse this icon to insert the set operator includes with two placeholders.
Az ikon segítségével a halmaz eleme halmazoperátor szúrható be két helykitöltővel.
EnglishUse this icon to insert the not subset set operator with two placeholders.
Az ikon segítségével a nem részhalmaz halmazoperátor szúrható be két helykitöltővel.
EnglishUse this icon to insert the is not included in set operator with two placeholders.
Az ikon segítségével a nincs a halmazban halmaz-operátor szúrható be két helykitöltővel.
EnglishUse this icon to insert the set operator is a superset of and two placeholders.
Az ikon segítségével egy tartalmazó halmaz halmazoperátor szúrható be két helykitöltővel.
EnglishSpecifies whether to insert a heading line for the columns in the text table.
Megadja, hogy a szöveges táblázat oszlopaihoz beszúrjon-e egy fejlécsort.
EnglishUse this icon to insert two placeholders with the set operator intersection of sets .
Az ikon segítségével a halmazok metszete halmazoperátor szúrható be két helykitöltővel.
EnglishUse this icon to insert a character for the set of rational numbers.
Használja ezt az ikont a racionális számok halmaza karakterének beillesztéséhez.
EnglishAnd there the great bank of electronic equipment waiting for him to insert Lestat's tape.
Könyvek a fal mellett, közöttük az elektronika magas tornya várja Lestat kazettáját.