EN

inside {noun}

volume_up
2. other
inside (also: kernel)
It was a shallow gash about three inches long on the inside of his thigh.
Sekély, legföljebb nyolc centis barázda volt a combja belső oldalán.
The gun was in the car, probably welded to the chassis or inside the panelling.'
A puskát a kocsiban hozta át, valószínűleg a karosszériához forrasztva vagy a belső borítás alatt.
When the inside straps were tight the contents of the case were prevented from banging about.
Feszesre húzta a belső leszorító hevedereket, nehogy összerázódjék a tartalma.
inside (also: core)
inside (also: heart)
3. sports

Context sentences for "inside" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou know where it is, Rowan, he said in that fine subtle voice inside her head.
Tudod te, Rowan, hogy hol van, mondta a fejében azon a finom, titokzatos hangon.
EnglishSmall tremors ran through it, as though something inside was having a little fit.
Remegés futott végig rajta, mintha valami élőlénynek lenne benne görcsös rohama.
EnglishThe two looked at each other, then one of them opened the door and looked inside.
A lovagok összenéztek, majd az egyik kinyitotta az ajtót, és benézett a szobába.
EnglishHe pulled his head inside quickly and peered out through^his barely cracked door.
Gyorsan visszahúzódott, és az alig résnyire nyitva maradt ajtó mögül leselkedett.
EnglishGrishin watched him push at the revolving doors of the hotel and disappear inside.
Grisin látta, hogy megtaszítja a forgóajtó keresztrúdját, aztán eltűnik odabent.
EnglishHis hand struck against Excalibur, belted at his side, inside its crimson scabbard.
- És az Excaliburra csapott, amely ott függött az oldalán bíborvörös hüvelyében.
EnglishSomething dark was growing inside him now, something vast and unimaginably evil.
Valami sötétség növekedett benne, valami hatalmas, elképzelhetetlenül gonosz.
EnglishShe bit the inside of her lip and turned slowly, going back into the living-room.
Brigid az ajkába harapott, aztán lassan megfordult, és visszament a nappaliba.
EnglishBut all positive constructive signals, both inside and outside, are really welcome.
Ám minden pozitív, konstruktív jelzést, belülről és kívülről, szívesen fogadunk.
EnglishAnd when Frieda grinned, she felt something very old and rusty loosen inside her.
Amikor Fríeda elmosolyodott, úgy érezte, egy rozsdás zár enged valahol mélyen.
EnglishShe was unlocking a little desk, pulling out a drawer concealed inside a pigeonhole.
Kulccsal kinyitott egy kis íróasztalt, egy titkos rekeszből kihúzott egy fiókot.
EnglishI tell you when they slipped that coffin inside the vault, I died myself inside.
Én mondom magának, amikor becsúsztatták a koporsót a kriptába, én is meghaltam vele.
EnglishLets face it, the man youre looking for could have been inside there all the time.
Nézzünk szembe a tényekkel: lehet, hogy akire vársz, egész idő alatt odabenn volt.
EnglishThe doctor dipped a glass rod in cold water and drew it down the inside of her arm.
Az orvos hideg vízbe mártott egy üvegpálcát, és végighúzta a lány karja belsején.
EnglishI think he fell in love with the poison inside him, and it fell in love with him.
Azt hiszem, beleszeretett a méregbe a testében, és az is beleszeretett őbelé.
EnglishWe are all sealed inside this chamber-so you may as well make the best of it.
Tehát szedjük össze a gondolatainkat, és próbáljunk valamilyen megoldást keresni!
EnglishRoger that, fine with us, boss, the sergeant replied from inside the locked room.
- Vettem, egyáltalán nem bánjuk, főnök - felelte őrmestere a bezárt szobából.
EnglishInside her, in the belly that she could still sleep on, the thing stirred again.
Hasában, amelyre még kényelmesen rá tudott feküdni, újból mocorgott a dolog.
EnglishAnd if there's a little bit of my daddy left inside you, he knows they lie here.
És ha maradt benned egy kicsike az apámból, ő tudja, hogy ezek itt hazudnak.
EnglishMoments later they mounted the porch steps of the rest center and stepped inside.
Néhány perccel később felhágtak a tornáclépcsőn, és beléptek a központi betegházba.