"inside out" translation into Hungarian

EN

"inside out" in Hungarian

EN inside out
volume_up
{adverb}

inside out
inside out
Then severed limbs, blood-drained sections of cattle and horses, a herd of something that might have been goats, each one turned inside out, intestines flopping.
És voltak levágott végtagok, marhák és lovak véres, megcsonkított tetemei, s egy egész csordányi kecske kifordítva, lógó belekkel.

Context sentences for "inside out" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe pulled his head inside quickly and peered out through^his barely cracked door.
Gyorsan visszahúzódott, és az alig résnyire nyitva maradt ajtó mögül leselkedett.
EnglishI would fool everyone with my brilliant interpretation of a Nazi, inside and out.
Mindenkit megtéveszthetek, olyan ragyogóan játszom majd kívül-belül a nácit.
EnglishThe furious hammering, so close to the bridge, turned Chow's guts inside out.
közelében elszabaduló pokoltól Csau zsigerei végleg felmondták a szolgálatot.
EnglishThe sub went down when they were inside trying to bring out its four-rotor Enigma.
Amikor bementek, hogy kihozzák a négy tárcsás Enigmát, a németek lemerültek.
EnglishSparhawk held his breath as his friends struggled inside the tower out of his sight.
Sparhawk lélegzetvisszafojtva figyelte, ahogy társai eltűnnek az építményben.
EnglishAnd I suppose she turned you inside out in the first quarter of an hour?
Feltételezem, hogy már az első negyedórában töviről hegyire kikérdezett mindent?
EnglishFor me, it is the simplest thing in the world to find out what's inside those shells.'
Nekem a világon a legegyszerűbb feladat kitalálni, hogy mi van azokban a tokokban.
EnglishThe man ran back to his vehicle, reached inside and pulled out a radio microphone.
A zsaru visszafutott a kocsijához, benyúlt és előhúzta rádiómikrofonját.
EnglishIn this story, several children destroy an elderly man's house from inside out.
A történetben pár gyerek teljesen lerombolja egy idősebb férfi házát.
EnglishWe therefore repeat: Mr Barroso, make Europe strong, inside and out.
Ismételten azt mondjuk tehát: Barroso úr, erősítse meg Európát, belül és kívül is.
EnglishShe fixes inside-out ravioli and spinach lasagna and all sorts of delicious Italian food.
Raviolit szokott csinálni, spenótos lasagnát meg más finom olasz ételeket.
EnglishHe crossed over to the suitcase and looked inside, meaning to take out the letters.
Azután odament a táskájához, hogy kivegye az oda eltett leveleket.
EnglishThere was too much death in her world, inside her head and out.
Túlságosan sok volt a halál ebben a világban és bent a gondolatai közt egyaránt.
EnglishI'll get hold of this Lit girl at that Palais de Danse place and turn her right inside out.
Majd én elkapom ezt a Lil nevű leányzót a Palais de Danse-ban, és alaposan kiforgatom.
EnglishTharp knew the man once billed as the funniest man in the world inside out.
Tharp keresztül-kasul ismerte betegét, akit valaha a világ legmókásabb embereként emlegettek.
EnglishShe felt inside it, brought out a heavy little bundle wrapped in black velvet, and unfolded it.
Belenyúlt, elővett egy fekete bársonyba bugyolált súlyos kis batyut, és kibontotta.
EnglishPeace reigned in silence, inside and out, in isolation and exhaustion.
A béke a csendben lakozik, a külső-belső csendben, a kimerültségben, az elszigetelődésben
EnglishShe put her hand inside her coat, took out the envelope, and gave it to Spade.
A lány zsebébe nyúlt, kivette a borítékot, és átadta Spade-nek.
EnglishI could feel the bulk of it, but I didn't dare to reach inside and draw it out or examine it.
Éreztem a körvonalát, de nem mertem elővenni, széthajtani, megvizsgálni.
EnglishA lot of things were burnt out inside me, then... and this was one of them.
Akkor sok minden kiégett bennem... és ez volt az egyik dolog.