"insinuation" translation into Hungarian

EN

"insinuation" in Hungarian

EN insinuation
volume_up
{noun}

insinuation (also: aim, allusion, cue, hint)
insinuation

Synonyms (English) for "insinuation":

insinuation

Context sentences for "insinuation" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPoirot, to keep any nasty insinuation to yourself!
És nagyon szépen megköszönném, Mr. Poirot, ha a gyanúsítgatásait megtartaná magának!
EnglishThis, too, is currently an unproven insinuation and should, in our opinion, be deleted.
Jelenleg ez sem bizonyított gyanúsítás, ezért véleményünk szerint ezt is törölni kell.
EnglishRegarding the insinuation you make, I really believe that it does not deserve any kind of answer.
Ami pedig burkolt célzását illeti, úgy vélem, hogy nem érdemes válaszolni rá.
EnglishI strongly repudiate the insinuation behind your contribution.
Határozottan visszautasítom a hozzászólásában rejlő gyanúsítást.
EnglishThe same insinuation slips into several other parts of the text.
A szöveg több helyén is ugyanez a burkolt jelentés érezhető.
EnglishAnd what value that, when his attackers employed insinuation and threat in some verbal knife-game?
S ennek is mi haszna, ha ellenfelei szócsatákat vívnak, melyekben behízelgéssel és fenyegetőzéssel harcolnak?
EnglishThat was what puzzled and worried Helen Abernethie at the moment when you made your famous insinuation.
Ez ébresztett kétségeket és zavart Helen Abernethieben, amikor az ál-Cora kimondta ama tudatosan zavart keltő mondatát.
EnglishIt hurt him so much he knew he'd never be healed of it; never forget the hot rooms filled with insinuation and dashed hopes.
Sosem fogja elfelejteni a fülledt szobát, amelyet a megaláztatás és az összetört remények levegője töltött be.
EnglishPercy is a great master of the art of insinuation.
EnglishIn paragraph 2, we would like to delete the insinuation about what are referred to as initial delays in the investigation.
A (2) bekezdésből szeretnénk törölni azt a célzást, amely a vizsgálatokkal kapcsolatos kezdeti késlekedésre utal.
EnglishBrutal and direct, he employed no clever twists of doubt, no insinuation of uncertainty, no tricks of self-deception.
Brutálisan, szembe támadott, nem alkalmazta a kétség ravasz csavarintását, a settenkedő bizonytalanságot, az öncsalás trükkjeit.
Englishto rebut an insinuation
határozottan visszautasít egy gyanúsítást
Englishto rebut an insinuation
keményen visszautasít egy gyanúsítást