"insolence" translation into Hungarian

EN

"insolence" in Hungarian

EN insolence
volume_up
{noun}

insolence (also: audacity, brass, cheek, cockiness)
There was a veiled insolence in his manner which she was quick to feel.
A modorában leplezetlen szemtelenség volt, amit az asszony azonnal észrevett.
His evasion, of course, was the height of insolence, but it argued some resource and nerve.
Szökése persze a legnagyobb szemtelenség volt, de önállóságra és bátorságra vallott...
Yes, yes, affirmative, affirm, roger that (with an occasional sir thrown in, but that was all right; there was a difference between forgetfulness and insolence).
Igenis, igenis, megerősítve, vétel (alkalmanként egy uram is, de semmi baj, mert különbség van a feledékenység és a szemtelenség között).
This kind of message verges upon sheer insolence.
- Ez az üzenet az arcátlanság határát súrolja! - kiáltotta.

Synonyms (English) for "insolence":

insolence

Context sentences for "insolence" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFancy his having the insolence to confound me with the official detective force!
Ez a kis incidens még vonzóbbá teszi számomra ezt az amúgy sem érdektelen ügyet.
EnglishAnd Ill personally see you held back a year for your laziness and your insolence.
És gondoskodom róla, hogy évet ismételj a lustaságod és a pimaszságod miatt.
EnglishWe have been accustomed to the insolence of power and contempt for the people's will.
Hozzá vagyunk szokva a hatalom arcátlanságához és az emberek akaratának semmibevevéséhez.
EnglishThe tongue lolled out of the mouth while the eyes ap­praised Karras with insolence.
A nyelve kilógott a szájából, szemei pimaszul méregették Karrast.
EnglishConfronted by the massive might of Sark it seemed a mad insolence to attempt to play the god here.
Sark jókora hatalma láttán őrült önhittségnek tetszett itt az istenséget játszani.
EnglishTo my ears, this message carries a flavor of casual insolence.
- Nekem úgy tűnik, hogy ez az üzenet nagy adag pimaszsággal van fűszerezve.
EnglishBasil Blake -- A very rude, spirited young man, whose studied insolence covered a great fear.
Basil Blake, igen rossz modorú, szándékosan pimasz fiatalember, aki azonban nagyon meg van rémülve
EnglishDaughter or not, Ywain, I'll not stand for such insolence!
- A lányom vagy, Ywain, az efféle tiszteletlenséget mégsem tűröm el!
EnglishIt is all family, Vanye said, a touch of insolence, that Liell had not been courteous with Morgaine.
Anyám révén én is a Chya klánhoz tartozom mondta Vanye meghajolva.
EnglishIf they met his eye steadily he read it as an even stronger proof of guilt, with insolence . added.
Ez alkalommal Agrippina még mindig beteg volt, csak éppen a legkönnyebb ételt bírta el a gyomra.
EnglishSollace spoke with emotion: “That is insolence in the extreme!
- Micsoda pimaszság! - szörnyülködött Sollace királyné.
EnglishAll Miss Schwartz would want to talk about was Candys insolence.
Stréder kisasszony csak az ő pimaszságát akarta elmondani.
EnglishKrat's tongues flickered at the young female's insolence.
Krat nyelve cikázni kezdett a fiatal nőstény szemtelenségétől.
EnglishShe twisted her head around to smile up at him with playful insolence, asking: Do you need your arm there for that?
A lány ingerkedő mosollyal nézett fel rá: Feltétlenül szükséges ehhez a karja is? kérdezte.
EnglishSome of them ought to be shot for their insolence, Sato thought, still com- ing to terms with his grief.
Néhányat rögtön le kéne lőni a pimaszságáért, gondolta Szato, kinek gondolkodását a fájdalom vezérelte.
EnglishThe navvy, still leaning against the bar over his untouched pot of beer, gazed at him with quiet insolence.
A kubikos, aki még mindig a bárpultnak dőlt, érintetlen söre fölött, csendes pimaszsággal méregette.
EnglishUnfortunately, in the half-witted, cleverness breeds insolence.
Sajnos csak a féleszű okoságtenyészetben, persze.
EnglishThe remark, in King Casmir's view, verged close upon insolence, and he gave Torqual another cold stare.
A megjegyzés Casmir király szemében felért egy felségsértéssel, amit újabb hideg pillantással jutalmazott.
EnglishHe also referred to Germanicus's luxury and insolence.
Most visszatér Szíriába, hogy átvegye a parancsnokságot.
EnglishI shan't forget your insolence, 'Lady,' and shall act appropriately-you may assure yourself of that!
- Nem fogom elfeledni a megjegyzésedet, Úrhölgy" és annak megfelelően fogok cselekedni... erre mérget vehetsz!