"instalment" translation into Hungarian

EN

"instalment" in Hungarian

EN instalment
volume_up
{noun}

instalment (also: detail, installment, item, point)
And the next instalment on the vacuum cleaner.
Mikor esedékes az újabb részlet a porszívóra.
For existing approvals, the first instalment shall be payable upon entry into force of this Regulation.
Meglevő jóváhagyás esetén az első részlet a jelen rendelet hatálybalépésekor válik esedékessé.
For existing approvals, the first instalment shall be payable upon entry into force of this Regulation.
Fennálló jóváhagyás esetén az első részlet a jelen rendelet hatálybalépésekor válik esedékessé.
instalment (also: installment)

Synonyms (English) for "instalment":

instalment

Context sentences for "instalment" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe first instalment shall be paid during the two months following the start of conversion.
(4) Az első részletet az átalakítás megkezdését követő két hónap alatt folyósítják.
EnglishShe finished the current instalment of port and laughed rudely.
Befejezte a portóiadagját, és durván nevetett.
EnglishInstalment sales finance undertakings
Részletvásárlásokat finanszírozó vállalkozások
EnglishNevertheless he continued his work conscientiously as ever and even accepted another ten years' instalment of the monarchy.
Mindazonáltal lelkiismeretesen folytatta munkáját, sőt újabb tíz évre megerősíttette magát monarchikus hatalmában.
EnglishFor each programme, the budget commitment for the first instalment shall follow the adoption of the programme by the Commission.
Minden egyes program esetében, az első részletre szóló kötelezettségvállalás a program Bizottság által történő jóváhagyása után következik.
EnglishI am, furthermore, in favour of the provision for an additional pre-financing instalment for 2010 for those Member States that have been worst hit by the economic crisis.
Sőt támogatom az arra vonatkozó rendelkezést, hogy 2010-re kiegészítő előfinanszírozási részletet kapjanak azok a tagállamok, amelyeket legsúlyosabban érintett a gazdasági válság.
EnglishThe Council's position is different, however, and merely points out that 'an additional pre-financing instalment [...] is needed for the Member States worst hit by the crisis'.
A Tanács álláspontja azonban eltérő, és csupán hangsúlyozza, hogy "további előfinanszírozási részletre [...] van szükség a válság által legjobban sújtott tagállamok számára”.