EN instance
volume_up
{noun}

instance (also: example, exemplar, pattern, precedent)
volume_up
példa {noun}
This is another instance of the ultra-liberalism that the EU is seeking to impose on all its partners.
Ez csak egy újabb példa az ultraliberalizmusra, amit az EU próbál rákényszeríteni partnereire.
I had an instance of that the next morning.
A rákövetkező reggelen erre volt példa.
That is the example that is being followed right now, for instance, in my country.
Ez az a példa, amelyet éppen most például saját országomban is követnek.
instance (also: affair, case, event, hap)
volume_up
eset {noun}
Let us talk of other matters - for instance, of how this tragedy has affected the lives of you two young people.
Beszéljünk másról például arról, hogyan érintette ez az eset két olyan fiatal életét, mint maguk.
There have been many instances which have demonstrated the lack of unanimity of will and action amongst the Member States.
Számos olyan eset volt, amely az egyhangú akarat és cselekvés hiányát jelezte a tagállamok között.
One instance is that printed matter has to be submitted to the European Medicines Agency (EMA) 90 days in advance for analyses before being forwarded to consumers.
Az egyik eset, hogy elemzésre nyomtatott anyagot kell benyújtani az Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA), 90 nappal azelőtt, hogy azt a fogyasztóknak továbbítanák.
instance (also: entreaty, suit)
instance (also: petition, plea, request, prayer)

Synonyms (English) for "instance":

instance
stance

Context sentences for "instance" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFirst judgement delivered by a single judge at European Court of first instance.
Az Európai Unió Elsőfokú Bíróságának első, egyesbíró által kihirdetett ítélete.
EnglishThis one, for instance, the Jaff said, hauling a cat-sized beast from behind him.
- Ez itt például - mutatta a Jaff, előhúzva egy macskaméretű lényt a háta mögül.
EnglishThere may be high bridges, for instance, that are inaccessible to rescue forces.
Lehetnek például magas hidak, amelyeket a mentőosztagok nem tudnak megközelíteni.
EnglishFor instance, international was classed as positive but cosmopolitan as negative.
Így például, a nemzetközi a pozitív, a kozmopolita a negatív kategóriába esett.
EnglishIt did you no good to fight for the Big Things for civilization, for instance.
Nem tett jót neki, hogy nagy dolgokért harcolt... mint például a civilizációért.
EnglishThe science museum in Munich, for instance, has a splendid photographic archive.
Például Münchenbe, van ott a Deutsches Museumban egy fantasztikus képarchívum.
EnglishThose with intense feelings of responsibility, for instance, such as yourself.
Például az olyanok, akikben önhöz hasonlóan megvan az intenzív felelősségtudat.
EnglishFor instance, tourism and recreation can be important drivers of rural economies.
Az idegenforgalom és a rekreáció fontos hajtómotorja lehet a vidéki gazdaságoknak.
EnglishSuch approach was also confirmed by the European Court of First Instance [24].
Ezt a megközelítést az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága is megerősítette [24].
EnglishSecondly, we should retain market intervention instruments, for instance storing ...
Másodszor pedig, meg kell tartanunk a piaci intervenciós eszközöket, például ...
EnglishThat there are a few details to be taken care of--the morphine, for instance.
Azt, hogy még egy pár apróságot el kell intézni például a morfiummal kapcsolatban.
EnglishThe remaining 4% of the 10% reduction is not binding in the first instance.
A 10%-os csökkentés fennmaradó 4%-a - az első szakaszban - nem kötelező jellegű.
EnglishHe had bought one hundred shares of Xerox, for instance, for eight dollars a share.
Annak idején például száz Xerox-részvényt vásárolt részvényenként nyolc dollárért.
EnglishFor instance, he had been reading articles and books on sexual intercourse recently.
Az utóbbi időben például a nemi közösülésről szóló cikkeket és könyveket olvasott.
English'How long would it take him to reach the house - to reach this window, for instance?'
- Mennyi időbe telt volna, hogy ideérjen a házhoz... például ehhez az ablakhoz?
EnglishJefferson, for instance?
Harper főfelügyelő mély, melankolikus hangon kérdezte: Például Jefferson urat?
EnglishMany children of Romanian immigrants, for instance, face difficulties in this respect.
Például sok román bevándorló gyermekei szembesülnek nehézségekkel e tekintetben.
EnglishEurope should, for instance, support Habiba Sarabi, the governor of Bamiyan Province.
Európának támogatnia kell például Habiba Sarabit, Bamiyan tartomány kormányzóját.
EnglishFor instance, in the Camas Valley, clearly everyone was independent and equal.
Példának okáért a Camas-völgyben valóban függetlenség és egyenlőség dívott.
EnglishChina's problems stem in this instance from the greying of the middle kingdom.
Kína problémái ebben az esetben a középső királyság elöregedéséből adódnak.