"instead from" translation into Hungarian

EN

"instead from" in Hungarian

See the example sentences for the use of "instead from" in context.

Similar translations for "instead from" in Hungarian

stead noun
from preposition
Hungarian

Context sentences for "instead from" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishInstead, either from pain or weakness, he fell to the floor in a dead faint.
Mikor magához tért, egy díványon találta magát, és mellette ott állt a Tündér.
EnglishAnd it looks as though they want concessions from us instead of offering any to us.
Úgy tűnik, ők is engedményeket szeretnének, persze nem adni, hanem kapni.
EnglishWhy have you not taken a German from here, instead of the ones you have?
Mért nem választott egy németet innen, azok helyett, akik most a rendelkezésére állnak?
EnglishWhat would its rotation have been had it hung instead from the dome of Solomon's Temple?
Hogyan forgott volna, ha a Salamon Temploma kupolájának legteteje a felfüggesztési pont?
EnglishInstead of learning from the mistakes of the past, we are stubbornly continuing on the same path.
Ahelyett, hogy tanulnánk a múlt hibáiból, konokul ugyanazon az úton haladunk tovább.
EnglishInstead, all evidence from the brain itself said that change accelerated.
Az agyban bekövetkező változások, a fejlődés azonban felgyorsult.
EnglishInstead, from the shell came the rough breathing of a beast.
Amikor a fülemhez emeltem, sem a tenger, sem a szél morajlását nem hallottam.
EnglishEveryone looked up when Secretary Adler came in; he had driven instead of helicoptered in from Andrews.
Adler miniszter is befutott; őt autóval hozták be az Andrewsról, nem helikopterrel.
EnglishDo you mean your hair is turning from grey to black instead of from black to grey?
Úgy érti, ahelyett hogy őszülne, megfeketedik a haja?
EnglishInstead, he descended from the roofs, hopped over the short, symbolic dividing wall, and took to the stone paved streets.
Megállt a romos fal előtt, majd egy kecses szökelléssel átszelte, és haladt tovább.
EnglishDo you think he's really annoyed that we didn't ask permission from him instead of the librarian?
Gondolja, hogy valóban azért sértődött meg, mert a könyvtárostól kértünk engedélyt, és nem személyesen tőle?
EnglishBONUS builds instead on experience gained from the EU's Framework Programmes for Research and Technological Development.
A BONUS inkább az EU kutatási és technológiafejlesztési keretprogramjaiból nyert tapasztalatokon alapul.
EnglishWe should, instead, learn from our past mistakes.
Inkább tanulnunk kellene múltbéli hibáinkból.
EnglishIt must have come instead from the one who had penetrated his domain so recently, the one his creatures had tracked, the Druid Bremen.
Inkább az lehetett, aki nemrég behatolt birodalmába, akit kreatúrái üldöztek is: Bremen, a druida.
EnglishUnlike most Pandions, he was not an Elenian, but came instead from somewhere in the vast reaches of central Eosia.
A legtöbb pandiontól eltérően ő nem elén származású volt, hanem valahonnan Közép-Eosia roppant hegyfokai közül érkezett.
EnglishInstead his eyes traveled from one side to the other beneath his half- closed lids, following the slow pendulous passage of that dull gem.
Félig lehunyt szemhéja alatt szeme jobbra-balra mozgott, követte annak a homályos kőnek a mozgását.
EnglishHe moaned, but not from pain, instead because the drones were grabbing his feet, straining to pull him back.
Hardy felnyögött, de nem a fájdalomtól, hanem mert a két semmirekellő megragadta a lábát, és teljes erővel próbálta visszaráncigálni.
EnglishHe took a seat across from her instead.
Az ifjú inkább szemközt foglalt helyet.
EnglishThe Norse visits were instead launched from the Greenland colony, separated from North America only by the 200-mile width of Davis Strait.
Hogy világossá tegyük ezt a fajta nyelvészeti okfejtést, nézzünk egy ismerős példát: az angol nyelv földrajzi gyökereit.
EnglishInstead, he curved away from the two men’s table and disappeared into the hall that led to the restrooms.
Hirtelen felállt az asztal mellől, majdnem felborította a székét, és olyan hévvel indult el, mintha lendületből a padlóba akarná passzírozni ellenfelét.

Other dictionary words

English
  • instead from

Translations into more languages in the bab.la German-English dictionary.