"institute" translation into Hungarian

EN

"institute" in Hungarian

EN

institute {noun}

volume_up
Would it be turned into an hotel, or an institute, or perhaps one of those hostels for young people?
Talán szálloda lesz belőle, vagy valamilyen intézmény, esetleg ifjúsági otthon?
It is a city with an administrative character, and this is an administrative establishment; it is not the big institute.
A város karaktere is adminisztratív, és ez egy adminisztratív intézmény; nem a nagy intézmény.
The new Institute could coordinate European innovation and technology and thereby generate new added value.
Az új intézmény koordinálhatja az európai innovációt és technológiát, és így új hozzáadott értéket hozhat létre.
No legitimate foundation, university, or research institute would give a grant to Hoffritz, not since he had been forced out of UCLA.
Törvényesen működő alapítvány, egyetem vagy kutatóintézet nem biztosított volna keretet Hoffritznek azután, hogy elküldték a UCLA-től.
Our meetings with the students of the European Institute at the university in Auckland and at Canterbury University in Christchurch were very inspiring.
Az Aucklandi Egyetem és a christchurchi Canterbury Egyetem Európai Intézetének diákjaival tartott találkozók nagyon lelkesítők voltak.

Synonyms (English) for "institute":

institute

Context sentences for "institute" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBased on Parliament's codecision, we established the Institute in 2007 in Vilnius.
Az Intézetet 2007-ben hoztuk létre a parlament együttdöntésével, Vilniusban.
EnglishI have a job here at the Aaronberg Institute for Blind and Handicapped children.
Alkalmazást nyertem az Aaronberg Intézetben, ahol vak gyermekeket tanítok.
EnglishThe question is of course whether a new institute can help in this process.
A kérdés természetesen az, hogy egy új intézet tud-e segíteni ebben a folyamatban.
EnglishYou'll spend two weeks next winter in Washington at the American Tax Institute.
A jövő év telén két hetet Washingtonban, az Amerikai Adóügyi Intézetben fog eltölteni.
EnglishHe was the director of the Smoke Free Research Institute in Rochester, New York.
Igazgatója volt a New York állambeli Rochesterben létesült Dohányfüstkutató Intézetnek.
EnglishSome research institute I never heard of offerin' us signifi-cant money.
Valami intézet- soha nem hallottam róluk- jelentős összeget ajánlott fel nekünk.
EnglishDigitized Sky Survey image provided by the Space Telescope Science Institute.
Digitized Sky Survey-kép a Space Telescope Science Institute szervezettől.
EnglishApparently, a doctor at the biological institute in Dresden has a simple injection.
Valójában a drezdai biológiai intézet egyik orvosa kidolgozott egy egyszerű injekciót.
EnglishThat fact alone confirms that the Federal German institute has done its job properly.
Egyedül ez a tény is igazolja, hogy a német szövetségi intézet jól végzi a munkáját.
EnglishThe idea was to set up an African Institute for Mathematical Sciences, or AIMS.
A gondolat így szólt: állítsuk fel a Matematikai Tudományok Afrikai Intézetét, az AIMS-t.
EnglishThe Women's Institute represents millions of ordinary people in the UK.
A Women's Institute az Egyesült Királyság egyszerű embereinek millióit képviseli.
EnglishAlso, we do not support the establishment of the European Institute for Gender Equality.
Szintén nem támogatjuk a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozását.
EnglishI have just listened to the Commissioner basically blame the institute for doing its work.
A biztos úr tulajdonképpen szemrehányást tett az intézetnek munkája elvégzéséért.
EnglishI had two undergraduate students at California Institute of Technology that worked with me.
Két egyetemi hallgató dolgozott együtt velem a Kaliforniai Műszaki Intézetből.
English. - I welcome in principle the idea of a European Institute of Technology.
írásban. - Elviekben támogatom az Európai Technológiai Intézet ötletét.
English(CS) I voted for the establishment of the European Institute of Innovation and Technology.
(CS) Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozatala mellett szavaztam.
EnglishIs there something in the Keplinger Institute that isn't under wraps?
Vagy van valami a Keplinger Intézetben, ami nem a legnagyobb stikában folyna?
EnglishThis is to do with the European Institute for Gender Equality and its funding.
A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete és annak finanszírozása.
EnglishShe worked at the Banting Institute in Toronto, and at 44 she died of stomach cancer.
A Banting Institute-ban dolgozott Torontóban, és 44 éves volt, mikor gyomorrákban meghalt.
EnglishWe learned through a go-between that the Institute wished to explore the star.
Egy közvetítőn keresztül értesültünk róla, hogy az Intézet szeretné megvizsgálni a csillagot.