EN

insult {noun}

volume_up
Again Glasgian felt stung by the insult, but this was not the time to show his anger.
Glasgiant ismét érzékenyen érintette a sértés, de most nem mutathatta ki a dühét.
They are allies of the Tymbrimi, an insult beyond forbearance.
A tymbrimik szövetségesei, ami égbekiáltó sértés.
It is an insult to the unions to think that their only use is to paralyse.
Sértés a szakszervezetek felé azt gondolni, hogy azok mindössze az ország megbénítására használhatók.
He believed that attachment of the assets of military personnel was an insult to the military profession.
Ő úgy vélte, hogy a katonaság vagyonának letiltása a katonai hivatás elleni támadás.

Context sentences for "insult" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishRyan turned and stormed out before Cabot had a chance to flush at the insult.
- Ryan hátat fordított és kiviharzott, mielőtt még Cabot elvörösödhetett volna.
EnglishAgain Glasgian felt stung by the insult, but this was not the time to show his anger.
Glasgiant ismét érzékenyen érintette a sértés, de most nem mutathatta ki a dühét.
EnglishShe would begin with Lestat, for she took his insult to her to be the greatest.
Lestattal akarta kezdeni, mert az ő viselkedését tartotta a legsértőbbnek.
EnglishSorak picked up the coin, not wishing to insult the man by offering it again.
A fiú felvette az érmét, mert nem akarta megbántani a férfit azzal, hogy rátukmálja.
EnglishSay that you relinquish your immunity and then insult Members of Parliament!
Mondja, hogy lemond a mentelmi jogáról és utána sértegessen parlamenti képviselőket!
EnglishTo ask for less would be, in my view, to insult the dignity of asylum seekers.
Ha ennél kevesebbet kérnénk, azzal úgy vélem, a menedékkérők méltóságát sértenénk meg.
EnglishIt would insult him and hurt him and she couldn't stand to see him hurt.
Megsértené, fájdalmat okozna neki, márpedig ő látni se bírja a férfi szenvedését.
EnglishWhen he heard the insult, his wide brown face went blank, and his eyes narrowed.
Amikor meghallotta a sértést, széles arca elsápadt, szeme összeszűkült.
EnglishI felt my cheeks burn at the insult, but Sir Roger hardly seemed to notice.
A motozás során arcomat szégyenpír öntötte el, de ezt Sir Roger nemigen vette észre.
EnglishLong speeches would be an insult to my beauty; let us not lose a moment.
A túlságosan sok beszéd sértő szépségemre nézve, ne veszítsünk egy percet sem.
EnglishI feel this is an insult to me and I call on him to withdraw his remark.
Ezt rám vonatkozó sértésnek érzem, és felszólítom, hogy vonja vissza megjegyzését.
English'To come to me,' says he, 'in such a place as this, is it not to insult me?
Eljössz hozzám mondta ide, erre a helyre, csak azért, hogy ellenem támadj?
EnglishFor most Western young women of today, being called a feminist is an insult.
Manapság a legtöbb nyugati nő megsértődik, ha feministának nevezik őket.
EnglishNot an unexpected insult, but something Vangerdahast should be apprised of nonetheless.
Csak egy apró inzultus, de mindenképpen érdemes tájékoztatni Vangerdahastot az esetről.
English'Don't insult my little mother, or you'll wish that it was Sparhawk who caught you.
Ne sértegesse a kicsi anyát, mert azt fogja kívánni, inkább Sparhawk legyen az, aki elkapja!
EnglishThen you march in here, loaded with God knows what, and insult the foreign secretary.
Aztán bevonul ide belőve, ki tudja mivel, megsérti a külügyminisztert.
EnglishTo add insult to injury, he had been fined two hundred dollars for larceny and trespass.
Mindennek a tetejébe kétszáz dollárra büntették lopásért és magánterület megsértéséért.
EnglishI shall not say another word about this business, since you have chosen to insult me.
Egy árva szót sem szólok többet erről az ügyről, annyira megsértettél.
EnglishYou insult us, and then you expect us to invite you into our home?
Sértegetnek minket, utána pedig azt várják, hogy kitárjuk önök előtt az ajtót?
English'Professor,' Tess said, trying not to insult their dignity by revealing her alarm.
- Professzor úr - mondta Tess, igyekezve elleplezni megdöbbenését.

Synonyms (English) for "insult":

insult