EN

interference {noun}

volume_up
Rowan said something about interference at the birth of this thing.
Rowan valami olyasmit mondott, hogy beavatkozás történt a lény születésekor.
The question of Iranian interference in Bahrain's domestic affairs was raised.
Felmerült a Bahrein belügyeibe való iráni beavatkozás kérdése.
Besides, European interference in this dossier is unacceptable.
Továbbá az e kérdésbe történő európai beavatkozás elfogadhatatlan.
interference (also: interfering)
Bhughredi; the sea nukes and the interference effect thing or whatever it was.'
Meg a tengeri nukleáris izé és az interferencia mizéria...
Túl sok a füst és az infravörös interferencia.
Valami interferencia lehet.
interference (also: interfering)
interference
interference (also: interfering)

Context sentences for "interference" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishBut the medium is lossy -- it's subject to a lot of noise and interference.
A médiumot érhetik veszteségek - sok zajnak és vételi zavarnak van kitéve.
English'Our well-meant interference was really rather a pity,' said Virginia thoughtfully.
- A mi jó szándékú beavatkozásunkkal valóban csak kárt okoztunk - jegyezte meg Virginia.
EnglishWe're trying to run interference and, reluctantly, I am asking for your help.
Mi megpróbálunk segiteni, és bár nem szívesen, de a segítségedet kérem.
EnglishAs with most things, we need less interference from the EU, not more.
Mint a legtöbb esetben, az EU kevesebb beavatkozására van szükségünk, nem többre.
EnglishFurthermore, it will reduce harmful cross-border interference and disturbance.
Tovább csökkenti a határokon átnyúló káros interferenciát és zavarást.
EnglishThat of course constitutes interference with the competence of the Slovene Parliament.
Ez természetesen a szlovén parlament hatáskörébe való beavatkozást jelent.
EnglishI will not be hurried beyond my own judgement, nor will I be subject to interference.
Önök engem nem sürgethetnek az akcióban belátásom ellenére, sem nem avatkozhatnak közbe.
EnglishAs a medical doctor, I deprecate the interference of politics in matters of public health.
Orvosként is kifogásolom a politika beleszólását a közegészségügy kérdéseibe.
EnglishA priest would have to limit himself to persuasion or, at most, passive interference.
Különben sem volt az a fajta, aki ölbe tett kézzel tűrte volna, hogy ártsanak valakinek.
EnglishFor these companies, the risk of State interference was deemed significant.
Ezen társaságok esetében az állami beavatkozás kockázatát a Bizottság jelentősnek ítélte.
EnglishThis report therefore constitutes a primer for interference and colonialism.
A jelentés tehát a beavatkozás és a gyarmatosítás alapjait fekteti le.
EnglishWe must avoid being drawn into excessive bureaucratic interference.
El kell kerülnünk azt, hogy belerángassanak vég nélküli bürokratikus folyamatokba.
EnglishWe grow weary of America's interference with Chinese internal af­fairs.
Kezd elegünk lenni abból, hogy Amerika állandóan beleszól Kína belügyeibe.
EnglishRegrettably there are many potential flashpoints, and Russian interference is considerable.
Sajnálatosan sok ott a potenciális robbanáspont, és számottevő az orosz beavatkozás.
EnglishWhat you propose might be construed as interference, or even as a hostile act.
Amit te tervezel, az ellenséges beavatkozásként is értelmezhet, ha nem egyenesen támadásként.
EnglishI know Sulamar is on his rest period, so I can speak to you without his interference.
Tudom, hogy Sulamar tábornok alszik, ezért nyugodtan beszélhetünk, anélkül hogy beleszólna.
EnglishParticularly controversial is its interference in the affairs of the food processing industry.
Különösen ellentmondásos a beavatkozása az élelmiszer-feldolgozó ipar ügyeibe.
EnglishRowan said something about interference at the birth of this thing.
Rowan valami olyasmit mondott, hogy beavatkozás történt a lény születésekor.
EnglishWe cannot, however, allow interference in the shape of the Member States' health policies.
Nem engedhetjük meg azonban a tagállamok egészségügyi politikáival való interferenciát.
EnglishI shall not rest until I find him and make him pay for his interference!
- Nem nyugszom addig, amíg meg nem találom, és meg nem fizet mindenért!