EN

interior {adjective}

volume_up
The windows were covered with interior shutters, and the slats were tightly shut.
Az ablakokat belső fatáblák takarták, és a reteszeket gondosan behúzták.
(d) interior transit (one inland customs office to another).
d) belső tranzit (belterületi vámhivataltól egy másik belterületi vámhivatalig).
The musical clock that was concealed somewhere in Modiglianis interior struck ten.
A Modigliani belső terében elrejtett zenélő óra tízet ütött.

Synonyms (English) for "interior":

interior
interior decoration

Context sentences for "interior" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe new Minister of Interior is taking measures to combat corruption and crime.
Az új belügyminiszter intézkedéseket tesz a korrupció és a bűnözés leküzdésére.
EnglishAN INTERIOR REAR-VIEW MIRROR MAY BE FITTED TO VEHICLES IN CATEGORIES N2 AND N3 .
Az N2 és az N3 osztály járműveinél megengedett egy belső tükör felszerelése.
EnglishThe Secretary of the Interior was coming in to talk about the national parks.
A belügyminiszter volt a soron következő; a nemzeti parkokról kívánt beszélni.
EnglishAnd with a sudden interior shift, her anger passed into suspicion and finally fear.
A düh egy hirtelen belső vetődéssel átváltozott gyanakvássá, majd végül félelemmé.
EnglishTrout, I said from the unlighted interior of the car, you have nothing to fear.
= Mr. Trout szólaltam meg az autó belsejének sötétjéből , semmi ok az aggodalomra!
EnglishThe interior of the house was if anything more untidy than the yard had been.
Az épület belsejében még nagyobb rendetlenség uralkodott, mint odakint, az udvaron.
EnglishThe interior woman will be here this afternoon to pick out the desk and furnishings.
A lakberendezőnő ma délután jön, hogy kiválassza az íróasztalt meg a többi bútort.
EnglishKeeping all interior hatches and doors secure was instinctive with the Foragers.
A zsilipek és ajtók biztosítása a Zsiványoknak úgyszólván a vérében volt.
EnglishThe word from the Interior Minister went out fast, but Barry Wise couldn't see that.
A belügyminiszter gyorsan lépett, de Barry Wise erről egyelőre nem tudhatott.
EnglishFrom the hot interior had come the sound of wasp bodies popping like corn.
Izzó bensejében úgy pukkantak szét a darázstestek, mint a pattogatott kukorica.
EnglishWell, then, let him carry the responsibility, urged the Interior Minister.
Nos, akkor hagyjuk, hogy viselje őő a felelőősséget sürgette a belügyminiszter.
EnglishThe light in his face went out for a moment, as if an interior switch had shut it off.
Arcán kialudt a fény egy pillanatra, mintha leoltottak volna egy belső kapcsolót.
EnglishUnfortunately, this proposal was not taken up by the European interior ministers.
Sajnos ezt a javaslatot nem hajtották végre az európai belügyminiszterek.
EnglishThe windows were covered with interior shutters, and the slats were tightly shut.
Az ablakokat belső fatáblák takarták, és a reteszeket gondosan behúzták.
EnglishI said I was tired of black and wanted a burgundy one with tan interior.
Megmondom neki, hogy unom már a feketét, és bordót szeretnék mélybarna üléssel.
EnglishHe was spiraling around its dark interior, now, racing along the inside of its curves.
Most már Elminster pörgött a kő sötét belsejében, végigszáguldva annak ívein.
EnglishAs for the interior of the stronghold, the civil authority would take over there as well.
Ami az erőd belsejét illeti, ott is a polgári hatóságok veszik át az irányítást.
EnglishAnd I was also the one who nailed that bastard undersecretary in Interior.
És én vagyok az is, aki fülön csíptem azt az undorító főembert a titkosszolgálatnál.
EnglishThe General did not lose his temper as the Interior Minister feared he might.
Nem következett be az, amitől tartott: a Tábornok nem jött ki a sodrából.
EnglishOur own people say that would be extremely risky, replied the Interior Minister.
Az embereink azt állítják, hogy rendkívül kockázatos lenne vetette ellen a belügyminiszter.