"interminable" translation into Hungarian

EN

"interminable" in Hungarian

EN interminable
volume_up
{adjective}

interminable (also: never-ending)
Although socially a shy man, he liked watching the interminable bustle of an airport.
Sok ember között mindig félénk és félszeg volt, de a repülőterekben a végeérhetetlen nyüzsgést is szerette.
Druid and Prince faced one another in the darkness for several interminable minutes, their eyes locked in open anger.
Allanon és Menion leplezetlen haraggal meredtek egymásra néhány végeérhetetlen percig.
In his cell, Foyle listened to interminable therapeutic talks, lectures, moral and ethical guidance for the rest of the morning.
A reggel hátralévő részében Foyle a cellájában hallgatta a végeérhetetlen terápiái szövegeket, leckéket, erkölcsi és etikai útmutatásokat.

Synonyms (English) for "interminable":

interminable

Context sentences for "interminable" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt seemed that the winter had been interminable, but what had he really accomplished?
Úgy tűnt, a tél már sosem fog véget érni, és mit sikerült véghezvinniük ennyi idő alatt?
EnglishThe interminable funeral droned on and on, punctuated by prayers and hymns.
A véget nem érő temetési szertartás állandó imák és egyházi énekek közepette folytatódott.
EnglishFaiths, words and swords: history resounds with their interminable clash.
A hité, a szavaké és a kardoké a történelem az összecsapásoktól hangos.
EnglishWithin minutes flames were seen and the interminable sirens began.
Pár percen belül magasba csaptak a lángok, fülsiketítő szirénázás hallatszott.
EnglishShe and Crale had led a kind of cat-and-dog life for years with interminable rows.
A Crale házaspár akkor már hosszú évek óta igen rosszul élt... vége-hossza nem volt a jeleneteknek.
EnglishThe wait was interminable, but at last she heard the power-operated gate rolling out of the way.
A várakozás végtelennek tűnt, de aztán meghallotta, amint a távirányítású kapu kitárul.
EnglishAt the speed which the Terror possessed, whither might I not be carried during this interminable night?
Ilyen sebességgel milyen messzire jutunk a végtelennek tűnő éjszaka alatt?
EnglishThe only realities were the gray passage and the interminable flight.
Csak a szürke folyosó és a szakadatlan menekülés létezett.
EnglishWhat seemed an interminable stream of identical eight-year-old male twins was pouring into the room.
Egypetéjű, nyolcéves hímnemű ikrek végeláthatatlannak tetsző csoportja özönlött be a terembe.
EnglishAn interminable length of time lingered and faded, and still no one came.
Az idő egyre telt, és még mindig nem jött senki.
EnglishThe night seemed interminable, and the rumble of thunder shook the very foundations of the castle.
Az éjszaka mintha sosem akart volna véget érni, és a villámcsapások moraja alapjaiban rázta meg a kastélyt.
EnglishWe're all alone now, Dolmant, and we'll have to endure this interminable winter until the Gods return.'
Egyedül vagyunk, Dolmant, és túl kell élnünk ezt a végtelen telet, amíg az isteneink vissza nem térnek.
EnglishAt this moment Tommy was taken possession of by Mr Cayley who told him at interminable length all about her health.
E pillanatban Mr. Cayley csapott le Tommyra, s kezdett véget nem érő előadásba az egészségi állapotáról.
EnglishThe forty minutes of the patrol had seemed interminable, but it had been free from the discomfort of personal thought.
A bevetés negyven perce végeérhetetlennek tetszett, de egyéni gondjaim gyötrelmét nem éreztem ezalatt.
EnglishHe drove an interminable distance on Sepulveda before he finally located a pay phone that suited his needs.
Egyre csak haladt a Sepulvedán, míg végre megpillantott egy telefonfülkét, amelyet a célnak megfelelőnek tartott.
EnglishIn Estonia, for example, such a policy has brought the nation out of a seemingly interminable decrease in population.
Észtországban például ez a politika kilendítette a nemzetet egy látszólag véget nem érő népességcsökkenésből.
EnglishAfter a while which seemed interminable, he looked up.
Végtelennek tűnő idő után felnézett.
EnglishWhen you turn on your wireless in the evening it will be the Idyls of the King you will hear and not interminable Trollope.
Akkor majd a rádióban is a Királyidillek-et adják esténként, nem pedig azt a se vége, se hossza Trollope-ot.
EnglishAn interminable dawn faded the stars out, and at last light, sad and grey, filtered into the shelter.
A véget nem érő virradat lassan elsápasztotta a csillagokat, amíg végül a hajnal szomorú, szürke fénye be nem szivárgott a kunyhóba.
EnglishThe wait seemed interminable to Sandy.
Sandy végeérhetetlennek érezte a várakozást.