EN intermittent
volume_up
{noun}

Context sentences for "intermittent" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe alarm was still ringing, but it was already faraway and intermittent.
A harang tovább kongott, de már messze volt tőle, s időnként egészen elhalt.
EnglishSound general quarters, alert the task force, begin intermittent radar search pattern.
Teljes harckészültség, riassza a köteléket, kezdjenek azonnal váltott radarpásztázást.
EnglishYour mode C appears to be intermittent, four-five Fox, the controller at Beringa finally said.
- A jelzés állandóan megszakad, négy-öt Fox - jelezte az irányító Beringában.
EnglishIn place of seas of light, a landscape, with intermittent sunshine stabbing distant hillsides.
Fénytengerek helyett tájképet, messzi domboldalakat bevilágító, szakadozott napfénnyel.
EnglishThere is nothing about measures to stop these intermittent floods of illegal immigration.
Nem foglalkozik az illegális bevándorlás szakaszosan jelentkező hullámai elleni intézkedésekkel.
EnglishHer roar filled the air, and spray diffracted the intermittent moonlight.
Harsogása messzire elhallatszott a tájon, s a felcsapó permeten megtörtek az elő-előbújó hold sugarai.
EnglishThere could be intermittent surveillance on him, using a bunch of different officers.
Arról nem is beszélve, hogy célzottan is figyelhették őt, ne adj isten a kommunikációs részleg tisztjét.
EnglishA low-intensity beam of intermittent pulse, inside this starship.
Alacsony intenzitású sugárzást érzékelek, itt a hajón belül.
EnglishAnd my parents were very patient, but I had been doing intermittent sojourns to India on a mystical quest.
És a szüleim nagyon türelmesek voltak, de többször is jártam Indiában misztikus küldetésen.
EnglishDestroyer Zhangyhum reports radar contact north of his position, intermittent contact, low altitude.
Uram, a Csangjum romboló radarkapcsolatot jelez északra, meg-megszakadó kapcsolat, kis magasságban.
EnglishWhile in the taxicab, he'd be under intermittent surveillance.
Amíg a férfi a taxiban lesz, időnként megfigyelik majd.
EnglishIntermittent squeaks echoed from the narrow confines, and then he saw a pair of widely splayed, green-finned hands.
Néha csippantások is megszólaltak, aztán két széttárt ujjú, zöld hártyás kéz bukkant elő.
EnglishBut as I struggled to make out the intermittent and glittering splendor, my foot struck something hollow.
De ahogy próbáltam kihüvelyezni valamit az összemosódó ragyogásból, valami üregesre hágott a lábam.
EnglishThe moon, snared in clouds, gave an intermittent and filmy light.
A felhőktől hályogos hold szaggatottan világított.
EnglishMaybe, while Keepiru's plugged in, can he trace that intermittent static we keep getting from the robot?
És mondd... ha Kipiru van rácsatlakozva, tudná követni azokat a statikus zajokat, amiket néha produkál?
EnglishIt is a storable form of energy, so is complementary to other intermittent sources of renewables.
Ez az energia tárolható formája, így kiegészítheti a többi szakaszosan rendelkezésre álló megújuló energiaforrást.
EnglishA light mist began to fall and the intermittent wipers cleaned the windshield every ten seconds.
Permetezni kezdett az eső, és a szaggatottan működő ablaktörlők minden tíz másodpercben megtisztították a szélvédőt.
EnglishIt says nothing on what measures should be taken to stem these intermittent flows of illegal immigration.
Semmit sem mond arról, milyen intézkedésekre lenne szükség, hogy gátat vessünk az illegális bevándorlás hullámainak.
EnglishThe rain for the most part had passed, with only a few last intermittent sprinkles slanting into the yard in the gusty morning wind.
Az eső jobbára már elállt, csupán néhány elkésett csepp hullott az udvarra a viharos reggeli szélben.
EnglishI'm picking up intermittent radar bearing 020.