EN intermittently
volume_up
{adverb}

His ridge-crest bumped intermittently against the metal roof and he winced each time.
Tarajos háta időnként a fémnek verődött; ilyenkor felnyüszített.
Five teams were fighting over two prey turtles that glowed intermittently among thrashing bodies.
Öt csapat küzdött a két préda-teknősért, amik időnként átragyogtak a kavargó testek között.
Intermittently as they rode, the sound of Aphrael's pipes hauntingly drifted out of the mist, urging them on.
A köd mögül időnként felhangzott Aphrael furulyaszója, amely mindig új erőt öntött fáradt tagjaikba.
intermittently (also: periodically)
Working intermittently, often underpaid, and doing jobs that are far below their level of education.
Időszakosan dolgoznak, gyakran alulfizetik őket és olyan munkát végeznek, amely messze elmarad képzettségi szintjüktől.
By watching him - very carefully and only intermittently - they might identify other infiltrators.
Ha figyelik a hírszerzőt - körültekintően és időszakosan, hogy ne vehessen észre semmit -, újabb beépített ügynököket leplezhetnek le.
intermittently (also: in spots)
I pick up the same book I've been reading intermittently for two months now, a condensed book with four novels in it.
Kezembe veszem a könyvet, amit immáron két hónapja olvasgatok kisebb-nagyobb megszakításokkal.
intermittently
intermittently
intermittently

Context sentences for "intermittently" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBury your divinity in the flesh the way it's been buried intermittently.
Temesd el istenségedet az anyagba, úgy, ahogy átmeneti időszakokra sikerült.
EnglishHe slumped to one side and intermittently exhaled the sounds of a deep sleep.
Az egyik oldalára dőlt, és a mélyen alvó emberek módjára, szaggatottan fújta ki a levegőt.
EnglishHe had been proposing marriage intermittently all through the night.
A férfi egész éjjel újra meg újra házassági ajánlatot tett neki.
EnglishHis jowl shaved intermittently, giving him a rugged, patchy ance.
Nem túl rég borotválkozhatott, de meglehetősen elnagyolva.
EnglishBut I could achieve mental vacancy only intermittently.
De a szellemi űrt csak olykor-olykor tudtam megteremteni.
EnglishThe bright sunlight flickered through intermittently.
A ragyogó napsugarak csak itt-ott szűrődtek át a lombokon.
EnglishI agree that biodiversity conservation issues are raised only intermittently in public debate.
Egyetértek azzal, hogy a biológiai sokféleség megőrzésével kapcsolatos kérdések a nyilvános vitákon csak ritkán kerülnek szóba.
EnglishHuge purple wings waved in slow motion, tips intermittently disturbing little golden wisps of sand.
Figyelte, ahogy az impozáns, bíbor szárnyak lassított felvételben fodrozódnak a képernyn, hegyük fel-felkavarja az aranyló homokot.
EnglishAlso, the sidewalks are threatened by dogs, festooned with the playthings of children, intermittently splashed with lawn sprinklers.
De a járdákat is veszélyeztetik a gyermekjátékokkal felkarácsonyfázott, gyeplocsolóktól csatakos kutyák.
EnglishAll day he had sneezed intermittently.
Egész nap megszakítás nélkül tüsszentett.
EnglishWe lost a great deal of money in 2007 and now have to contend with control systems which are barely even there or control systems which only function intermittently.
2007-ben rengeteg pénzt veszítettünk, most pedig olyan ellenőrző rendszerekkel kell megküzdenünk, melyek alig léteznek, vagy csak hébe-hóba működnek.
EnglishShe'd lost her interest in clothes except for a few very pretty and ultrafeminine garments, and, intermittently, she bought and wore those fatal very high heeled shoes.
Már nem érdekelte az öltözködés, csak kivételesen szép és nőies ruhák csábították vásárlásra, amelyekhez persze beszerezte a nyaktörően magas sarkú cipőt.
EnglishOthers, used as fire pits to cremate executed citizens, still flared intermittently when a flame found a belly swollen with gas, or a pool of human fat.
Némelyikben, amelyet arra használtak, hogy a meggyilkolt városlakókat elhamvasszák, itt-ott még felcsapott a láng, amikor a tűz gázzal teli gyomorra vagy emberi zsírtócsára akadt.