"intern" translation into Hungarian

EN

"intern" in Hungarian

EN intern
volume_up
{noun}

intern (also: apprentice, trainee)
While they are still interns they hear enough secrets to last them a lifetime.
Már kórházi gyakornok korukban egy életre elegendő titkot tudnak meg.
Például azt, hogy rengeteg helyes gyakornok van odakint.
And by the time I was an intern house officer, I could barely afford to maintain my mother's 13-year-old car -- and I was a paid doctor.
Mire gyakornok lettem, alig győztem anyám 13 éves kocsiját fenntartani, holott fizetett orvos voltam.
intern
And that young one, the intern or whatever she was, two thousand miles away...
És a fiatal, a bentlakó orvos vagy micsoda, innen kétezer mérföldre...
intern

Synonyms (English) for "intern":

intern

Context sentences for "intern" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English`She's an intern, going to be a medical doctor just like you some day, that's the truth.'
Most bentlakó, de egy napon ugyanolyan doktor lesz, mint maga, és ez az igazság!
EnglishThe intern looked up to the ambulance rear door, where the driver was waiting patiently.
Az orvos a mentő hátsó ajtaja felé pillantott, ahol türelmesen várakozott a sofőr.
EnglishA black intern at the County Hospital now watched Mary Young die of pneumonia.
= És most a megyei kórházban egy fekete orvos nézte, hogyan hal meg Mary Young tüdőgyulladásban.
EnglishAn intern had to be called to say that Alicia was legally dead.
Oda kellett hívni egy szigorlót, hogy hivatalosan is nyilvánítsa halottá Aliciát.
EnglishI pushed it open, with the tenderness of a young intern delivering his first baby.
Kinyitottam az ajtót, azzal a gyengédséggel, amellyel a fiatal orvos élete első szülését vezeti le.
EnglishOr picking up a phone and contacting that daughter, the intern.
Vagy fölemelni egy telefonkagylót, és felhívni a lányt, a bentlakó orvost.
EnglishThere's nothing you can do for him now, Father, said the intern in a kindly voice.
Már semmit sem tehet érte, atyám mondta az orvos kedvesen.
EnglishI wondered what that damn intern was grinning at, he said.
Kíváncsi voltam... de most már értem, min vigyorgott az az átkozott orvos.
English- [ Snickering ] Or like that time you were real tight with that intern in Russell Simmons' office?
Vagy amikor azt mondtad, hogy tényleg jól összehaverkodtál Russell Simmons-sal az irodájában?
EnglishA typically overworked intern... combined with psychological stress.
00:57:37.66,00:57:39.79 pszihológiai stresszel kombinálva.
EnglishThe Hippocrates smile, the ambulance intern said, and sighed.
A hippokratészi mosoly jegyezte meg a mentőorvos, és sóhajtott.
EnglishThe intern ran through the history as Rowan scrubbed.
A bentlakó elhadarta a kórtörténetet, miközben Rowan bemosakodott.
EnglishFred was intern in neurosurgery before accident.
01:12:26.17,01:12:30.39 Dr. Fred idegsebész volt a baleset előtt.
EnglishI guess somebody lost a dream, the intern said.
Azt hiszem, valaki szegényebb lett egy álommal mondta a mentőorvos.
English00:13:24.21,00:13:25.58 Pretty smooth for an intern.
00:13:24.21,00:13:25.58 Sima ügy, egy bentlakó orvosnak.
EnglishMy name is Benjamin Sachs... intern at the Berlin Clinic.
01:09:37.21,01:09:39.17 A nevem Benjamin Sachs...
EnglishThat we'd let some intern... ruin years of work?
01:14:18.83,01:14:20.33 hogy lerombolja az évek munkáját?
EnglishWhen the young intern pressed for some sort of police investigation, Cortland's sons immediately quieted him.
Amikor a fiatal orvos valami rendőrségi nyomozásfélét szorgalmazott, Cortland fiai tüstént elhallgattatták.
EnglishThey get to intern-ally examine the nurses!
00:06:46.90,00:06:50.74 Mert belülről vizsgálják a nővéreket!
EnglishThe young California intern would think him a madman.
Még bolondnak nézné a kaliforniai fiatal rezidens.