"internal" translation into Hungarian


Did you mean: internál
EN

"internal" in Hungarian

EN internal
volume_up
{adjective}

internal (also: inner, intrinsic, inward, interior)
volume_up
belső {adj.}
There is no need for internationalisation of the internal controversies in Ukraine.
Semmi szükség arra, hogy Ukrajna belső vitái nemzetközi szintre kerüljenek.
Calculates the modified internal rate of return of a series of investments.
Kiszámítja egy befektetéssorozat módosított belső megtérülési rátáját.
Relieved of field duty pending an internal investigation... into the charges...
Felmentették szolgálat alól, egy belső nyomozás... alakalmával...
internal (also: home)
volume_up
bel- {adj.}
The Union's internal and external policies need to be harnessed to that end.
Ennek a célnak kell alárendelni az Unió bel- és külpolitikáját.
The "Justice and Internal Affairs" Council adopts an action plan against organised crime.
A bel- és igazságügyi összetételű Tanács cselekvési tervet fogad el a szervezett bűnözés ellen.
I equally welcome the developments in the areas of justice and internal affairs.
Hasonlóképpen üdvözlöm a bel- és igazságügy területén bekövetkezett fejleményeket is.
internal (also: domestic, home, interior, inland)
It is a prime example of what not to do in internal and international policy.
Kitűnő példája ez annak, hogy mit ne tegyünk a belföldi és nemzetközi politikában.
It is interesting that both the Council and Commission concentrated on internal travel.
Érdekes, hogy a Tanács és a Bizottság is a belföldi utazásra összpontosított.
These targets affect only internal flights.
Ezek a célértékek csak a belföldi járatokra érvényesek.

Synonyms (English) for "internal":

internal
intern

Context sentences for "internal" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe universe thought it was exactly the same time as the Mind's internal clock did.
Az univerzumban eltelt id tökéletesen megegyezik azzal, amit a bels órája mutat.
EnglishSister entering nursing home in Portland Place this evening for internal operation.
A nővére ma este a Portland Place-i szanatóriumba megy, mert meg kell operálni.
EnglishThe Second Chief Directorate, covering internal security, was renamed the FSB.
A belbiztonsági ügyekkel foglalkozó második fődirektorátust FSZB-re keresztelték át.
EnglishIt is the direct result of unchecked tax competition on a uniform internal market.
Ez az ellenőrzés nélküli adóverseny közvetlen hatása egy egységes nemzetközi piacon.
EnglishTo close, Mr Delors said that no one can fall in love with the internal market.
Zárásképpen Delors úr szavait idézném: "senki nem szerethet bele az egységes piacba”.
EnglishWhich internal meetings in the Commission has Mr Boomer attended since the extension?
A szerződés meghosszabbítása óta a Bizottság mely ülésein vett részt Boomer úr?
EnglishAn internal camera patch on a structural beam nearby awakened and started scanning.
Az egyik ftartóra ersített kamera életre zümmögött, és pásztázni kezdte a közlekedt.
EnglishIf the foreigners insist upon internal political changes, it could bring us all down.
Ha a külföld politikai változást fog követelni, az mindannyiunk végét jelenti.
EnglishIt was internal policymaking by Italy's minister of reforms, Umberto Bossi.
A reformokért felelős olasz miniszter, Umberto Bossi belpolitikai lépése volt.
EnglishIt is far too simplistic to argue that it is a Pakistani internal issue in itself.
Túlságosan leegyszerűsített lenne az az érvelés, hogy ez pakisztáni belügy.
EnglishI hope that this process will be halted by international and internal action.
Remélem, a nemzetközi és a belpolitikai fellépés meg tudja állítani ezt a folyamatot.
English(DE) Mr President, Mrs Morvai, I am watching Hungary's internal politics very closely.
(DE) Elnök úr, Morvai asszony, igen szorosan követem a magyarországi belpolitikát.
EnglishI could see as he looked down that he was repressing some internal emotion.
Rám vetett pillantásából rögtön rájöttem, hogy erősen felindult, de leplezi.
EnglishWhat right, then, do we have to say that the situation in Chechnya is an internal matter?
Ezek után milyen jogon mondhatjuk, hogy a csecsenföldi helyzet kizárólag belügy?
EnglishThis will undoubtedly help us in our internal political debate as well.
Ez minden kétséget kizáróan hasznunkra lesz majd a belpolitikai vitánk során is.
EnglishWe also need this for the internal policy of stability in Europe as a whole.
Mindez az Európa egészét érintő biztonsági belpolitika miatt is szükséges.
EnglishHe removed a cover plate to examine the internal gears, wheels, and motors.
Levette a takarólemezt, és megnézte gyomrában a fogaskerekeket, a görgőket, a motort.
EnglishSuch a sense of security would certainly liberalise the internal situation in Russia.
Egy ilyen biztonságérzet feltétlenül liberalizálná Oroszország belpolitikai helyzetét.
EnglishWe cannot allow ourselves to become embroiled in the internal political argument.
Nem engedhetjük meg magunknak, hogy belpolitikai vitákba keveredjünk.
English...that you can access more internal debug functions selecting Debug-Viewers?
...további nyomkövetési funkciók hívhatók elő a "Nyomkövetés"-"Megjelenítők" menüponttal?