"internal affairs" translation into Hungarian

EN

"internal affairs" in Hungarian

EN internal affairs
volume_up
{plural}

internal affairs

Similar translations for "internal affairs" in Hungarian

internal adjective
intern noun
affair noun

Context sentences for "internal affairs" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI equally welcome the developments in the areas of justice and internal affairs.
Hasonlóképpen üdvözlöm a bel- és igazságügy területén bekövetkezett fejleményeket is.
EnglishIt is certainly not for the European Union to interfere in Lebanese internal affairs.
Bizonyosan nem az Európai Unió feladata, hogy beavatkozzon Libanon belső ügyeibe.
EnglishSometimes I think he started banging her just to get Internal Affairs off him.
Néha már azt hiszem, hogy csak azért dugja ezt a nőt hogy beakasszon a Belső Ügyosztálynak.
EnglishWe grow weary of America's interference with Chinese internal af­fairs.
Kezd elegünk lenni abból, hogy Amerika állandóan beleszól Kína belügyeibe.
EnglishIt is better not to intrude in the internal affairs of another country, is it not?
Jobb, ha nem avatkozunk be más országok belügyeibe, vagy nem?
EnglishThe "Justice and Internal Affairs" Council adopts an action plan against organised crime.
A bel- és igazságügyi összetételű Tanács cselekvési tervet fogad el a szervezett bűnözés ellen.
EnglishIt is clear to us, however, that interference in the internal affairs of Tunisia must be avoided.
Világos ugyanakkor számunkra, hogy a Tunézia belügyeibe történő beavatkozást el kell kerülni.
EnglishMy father is an elder of the council that governs the internal affairs of Kern.
Apám a Kern belügyeit intéző tanács egyik vezetője.
EnglishMinister, America has made no such intrusion on China's inter­nal affairs.
Miniszter úr, Amerika nem avatkozott be Kína belügyeibe.
EnglishOur internal affairs are our internal affairs, Shen retorted at once.
A belügyeink nem tartoznak senki másra! vágott vissza Shen.
EnglishSaying that no one should intervene in the internal affairs of a country is the old Soviet argument.
A Szovjetunió szokása volt azzal érvelni, hogy nem szabad beavatkozni egy ország belügyeibe.
EnglishFirst of all, we must avoid interfering in any way in the internal affairs of these countries.
Először is el kell kerülnünk, hogy bármilyen módon beavatkozzunk ezeknek az országoknak a belügyeibe.
EnglishYou are interfering in the internal affairs of Russia, Anglichanin.
- Maga egy orosz belügybe avatkozik bele, anglicsanyin.
EnglishThe last note delivered from your embassy was an insulting inter­ference with our internal affairs.
A legutóbbi jegyzék, amit a követségük kézbesített, sértő beavatkozás volt az országunk belügyeibe.
EnglishThe Internal Affairs Division is gonna want to know why the hell you covered up this so-called dereliction of duty.'
A belső ügyosztály kíváncsi lesz, miért falaztál egy állítólagos kötelességszegéshez.
EnglishThe implementation of policies in the field of justice and internal affairs is of extreme importance for our citizens.
Az igazságügyi és belügyi politikák végrehajtása rendkívül fontos polgáraink számára.
EnglishAnything to do with Internal Affairs investigation?
Van ennek bármi köze a Belső Ügyosztályon folyó nyomozásához?
EnglishAs long as Internal Affairs wants you to, I suppose.
Gondolom amíg a Belső ügyosztály szükségesnek tartja.
EnglishInternal Affairs is coming down on our department.
A Belső Ügyosztály lecsapott a részlegünkre.
EnglishThe reform process in the Republic of Moldova must continue predominantly in the area of justice and internal affairs.
A reformfolyamatot a Moldovai Köztársaságban, elsősorban az igazságszolgáltatás és a belügyek terén kell folytatni.