"international relations" translation into Hungarian

EN

"international relations" in Hungarian

EN

international relations {plural}

volume_up
international relations
The area of international relations was also exceptionally important.
A nemzetközi kapcsolatok kérdése szintén rendkívüli jelentőséggel bírt.
In international relations, Tunisia is close and a reliable partner for the EU.
A nemzetközi kapcsolatok terén Tunézia szoros és megbízható partnere az Európai Uniónak.
The watchword has been given: an arms race and the militarisation of international relations.
A jelszó: fegyverkezési verseny és a nemzetközi kapcsolatok militarizálódása.

Similar translations for "international relations" in Hungarian

international adjective
Hungarian
intern noun
relations noun
Hungarian
relation noun

Context sentences for "international relations" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUniversity of Vilnius - Institute of International Relations & Political Science - Vilnius
University of Vilnius - Institute of International Relations & Political Science - Vilnius
EnglishThis unilateral secessionist act is an impermissible precedent in international relations.
Ez az egyoldalú szakadár cselekedet a nemzetközi kapcsolatokban megengedhetetlen precedens.
EnglishHe had his college degree, and was close to his mas- ter's, in international relations no less.
Megszerezte az egyetemi diplomát, és a nemzetközi kapcsolatokban is felzárkózott mesteréhez.
EnglishWell, Ding, you keep saying that international relations is two countries fucking each other.
Nos, Ding, ahogy mondani szoktad, a nemzetközi kapcsolat az, ha két ország baszogatja egymást.
EnglishHe likes to say that international relations is largely composed of one nation fucking another.
Ding szokta mondogatni, hogy a nemzetközi kapcsolat az, amikor két ország baszogatja egymást.
EnglishThis also applies to Europe in international relations.
Ez Európa nemzetközi kapcsolataira is vonatkozik.
EnglishWe have enough means of applying pressure in the case of business interests and international trade relations.
Az üzleti érdekek és a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok esetében van elég eszközünk a nyomásgyakorláshoz.
EnglishThe European Union imagines itself to be an active force in international relations and a global political player.
Az Európai Unió a nemzetközi kapcsolatokban aktív erőnek és globális politikai szereplőnek képzeli magát.
EnglishThis is true in particular for the areas of international fishery relations, data collection and scientific studies.
Ez különösen igaz a nemzetközi halászati kapcsolatok, az adatgyűjtés és a tudományos vizsgálatok területére.
EnglishYour report rightly recognises the importance of giving culture a larger role in international relations.
Jelentésünk helyesen felismeri annak fontosságát, hogy adjunk nagyobb szerepet a kultúrának a nemzetközi kapcsolatokban.
EnglishThey have a right to know that we uphold European law in international relations and in our internal policies.
Nekik joguk van tudni, hogy az európai jogszabályokat a nemzetközi kapcsolatainkban és a belső politikánkban is betartjuk.
EnglishThe latter contains provisions that would make the European Union a strong partner in international relations.
Ez utóbbi tartalmazza azokat a rendelkezéseket, amelyek az Európai Uniót a nemzetközi kapcsolatokban is erős partnerré tehetné.
EnglishPolitical enlargement with problematic relations with international law is, I would say, problematic in itself.
A politikai bővítés a nemzetközi joggal fennálló problematikus viszony mellett véleményem szerint már önmagában problematikus.
EnglishIt is therefore important that the European Union supports fair conditions for competition in international economic relations.
Fontos tehát, hogy az Európai Unió tisztességes feltételeket biztosítson a versenyhez a nemzetközi gazdasági kapcsolatokban.
EnglishThe flow of information between the Commission, on the one hand, and Parliament, on the other, also needs to be strengthened in the area of international relations.
A nemzetközi kapcsolatokban is meg kell erősíteni a Bizottság és a Parlament közötti információáramlást.
English(SK) The protection of people belonging to ethnic minorities is, quite rightly, an important component of international development and relations between states.
(SK) Az etnikai kisebbségek védelme jogosan a nemzetközi folyamatok és az államközi kapcsolatok fontos eleme.
EnglishAn excellent academic exercise in the field of international trade relations has taken place, but we have failed to act in Europe's interests.
Kiváló szakmai gyakorlatra került sor a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok terén, de nem sikerült Európa érdekében cselekednünk.
EnglishWe are dealing with an unacceptable situation because a country is taking a stance in its international relations against one of its own citizens.
Elfogadhatatlan helyzettel állunk szemben, mivel nemzetközi kapcsolataiban egy ország saját állampolgára ellen foglal állást.
EnglishIt is unacceptable that the weight of the European Union in international relations has hitherto often been less than that of certain Member States.
Elfogadhatatlan, hogy az Európai Unió súlya a nemzetközi kapcsolatokban eddig gyakran kisebb volt, mint az egyes tagállamoké.
EnglishIn the area of international and trade relations, Russia also needs a partner that is more stable and reliable than China or Iran.
A nemzetközi és a kereskedelmi kapcsolatok terén Oroszországnak szüksége van egy olyan partnerre, amely stabilabb és megbízhatóbb, mint Kína vagy Irán.