"intransigence" translation into Hungarian

EN

"intransigence" in Hungarian

EN intransigence
volume_up
{noun}

intransigence

Synonyms (English) for "intransigence":

intransigence

Context sentences for "intransigence" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOnly the Serbs, with their intransigence and hurt pride, are not on board.
Csak a megalkuvásra képtelen és sértett büszkeségű szerbek maradnak ki ebből.
EnglishIn males it is worse: a bantha-headed intransigence mixed with hormonal imbalance.
A hímek még rosszabbak is: bantha-makacsság hormonális kiegyensúlyozatlansággal vegyítve.
EnglishHe based his intransigence upon the facts of recent history: namely, the raids of Ska slave-takers.
Hajthatatlanságát a közelmúlt eseményeire alapozta, pontosabban a ska rabszolgaejtők portyáira.
EnglishWhat made a people so filled with rectitude and intransigence?
Mitől hihet önnön erejében ennyire egy nép?
EnglishThis intransigence is blocking a series of legislative processes, and is doing nothing to benefit the EU.
Ez a fajta hajthatatlanság számos jogalkotási eljárásnak gátat szab és ez a legkevésbé sem előnyös az EU számára.
EnglishFrom such sources he learned of Aillas intransigence at Poëlitetz almost as soon as had King Audry himself.
Aillasnak a Poleitetz erőddel kapcsolatos hajthatatlanságáról csaknem egyidőben értesült magával Audry királlyal.
EnglishSir Kreim, next of the royal succession, also endorsed Gax's intransigence, if for reasons quite at variance with Gax's own.
Sir Kreim, a trón várományosa szintén helyeselte Gax rendíthetetlenségét, ha más okból is, mint Gax.
EnglishCommon sense prevailed over intransigence and respect for the law reigned over the law of the jungle.
A józan ész fölébe kerekedett a kompromisszumképtelenségnek és a törvény tisztelete erősebbnek bizonyult a dzsungel törvényénél.
EnglishThe intransigence, in the past, of those who handled the European Constitution prevented us from institutionalising European referenda.
Az európai alkotmánnyal foglalkozók korábbi hajthatatlansága megakadályozott bennünket abban, hogy intézményesítsük az európai népszavazásokat.
EnglishMorocco's intransigence continues to deny justice to the people of Western Sahara, who have been waiting for a referendum on independence for the past 20 years.
Marokkó hajthatatlansága továbbra is lehetetlenné teszi az igazságszolgáltatást Nyugat-Szahara népének, amely 20 éve várja a függetlenségéről döntő népszavazást.
EnglishIf anything, the losses of human life are only serving to harden the opposition's intransigence and fuel the violence which has also spread to the north-east of the country.
Az emberi életek elvesztése csak még rendíthetetlenebbé teszi az ellenállást, és táplálja az erőszakot, amely már az ország észak-keleti részére is kiterjedt.
EnglishFather Shadow had sought a world wherein uncertainty could work its insidious poison against those who chose intransigence as their weapon - with which they held wisdom at bay.
Árny Atya egy olyan világot keresett, ahol bizonytalansággal megmérgezheti azokat, akik a hajthatatlanság fegyverét választották, s ezzel korlátozzák a bölcsességet.