EN intriguing
volume_up
{adjective}

intriguing (also: interesting, juicy, quaint, readable)
Sounds intriguing, said Celia, and sipped her sherry.
Érdekes mondta Celia, és ivott egy kortyot.
I'm acting on behalf of my employer... who has a most intriguing proposition for you.
A megbízóm nevében jöttem... aki egy nagyon érdekes ajánlatot akar tenni önnek.
Even with short dark hair, it would be an intriguing face.
Még a fekete, rövid hajjal is érdekes lehet.
intriguing

Synonyms (English) for "intriguing":

intriguing

Context sentences for "intriguing" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere were no more intriguing tidbits like Project Pandora, no more clues or leads.
A Pandora-tervhez hasonló, egyéb titokzatos finomságot már nem találtak közöttük.
EnglishBut there's a third possibility, an enticing, intriguing and frightening possibility.
De van egy harmadik lehetőség is, egy csábító, izgalmas és ijesztő lehetőség.
EnglishIn this talk he suggests an intriguing way of thinking about the result.
Ebben az előadásban egy izgalmas szempontot ajánl az eredmény végiggondolására.
EnglishSoon Drusus too was accused of intriguing with the Rhine regiments.
Nemsokára Drusust is megvádolták, hogy a rajnai ezredekkel próbál szövetkezni.
EnglishHer flowers, for a fact, were intriguing; he would explore them further in the morning.
A virágai valóban nagyon különösek; elhatározta, hogy reggel alaposabban megvizsgálja őket.
EnglishAnd it's just a bit bright up there, so these people have found a very intriguing solution.
És mivel a nap nagyon fényes, így ezek az emberek kitaláltak egy nem mindennapi megoldást.
EnglishBarbara found perhaps not a pattern but an intriguing puzzle piece that she had overlooked.
Az eső Barbarának is az eszébe juttatott egy olyan részletet, amiről eddig megfeledkezett.
EnglishWe had come upon one of the most intriguing of all my memories: the presence of snow.
Ekkor találkoztunk egyik legizgalmasabb emlékemmel: a hóval.
EnglishFor one thing, there is something intriguing about her request that I failed to mention.
Először is, a kérése izgalmas, bár ezt eddig nem mondtam.
EnglishYou're an intriguing man, Cale, from all I've heard and seen.
Meglehetősen kellemetlen alak lehetsz, abból, amit rólad hallottam.
EnglishIntriguing, how the implications of the act switch with sex.
- Döbbenetes, hogy az ilyen udvarias csevegések milyen szoros kapcsolatban vannak a szexszel!
EnglishThe most intriguing thing about Thomas's poems was the emotional response they invariably evoked.
A legizgalmasabb Thomas költeményeiben az a hatás volt, amelyet kivétel nélkül mindig kiváltottak.
EnglishShe was the most intriguing woman he had encountered in a long time.
Nála izgalmasabb nővel már hosszú ideje nem találkozott.
EnglishDhrun found the tassel intriguing and was moved to comment: You wear that tassel with remarkable flair.
Dhrun érdekesnek találta a bojtot, így megjegyezte: - Nagyon jó érzékkel viseled azt a bojtot.
EnglishAnd so, what I think is really intriguing about a community like 4chan is just that it's this open place.
Szóval szerintem az a legérdekesebb egy olyan közösségben, mint a 4chan, hogy ez egy nyitott hely.
EnglishWear something intriguing, Venkman said to the closed door.
Húzz fel valami izgatót mondta Venkman a csukott ajtónak.
EnglishTammy, I admit it does sound intriguing, but I don't know.
Tammy, bevallom ez ármánykodásnak hangzott, de nem tudom.
English. - That is an intriguing question.
, a Bizottság tagja. - Kérdése elgondolkoztató.
EnglishIntriguing as that is, we are on an urgent journey.
Mindezek ellenére sürgős küldetés vár ránk.
EnglishBut then what did Alex find intriguing?
De hát végül is mi az, amit Alex izgalmasnak találna?