"to invest" translation into Hungarian

EN

"to invest" in Hungarian

EN to invest
volume_up
[invested|invested] {verb}

to invest (also: to commission, to vest, to gift)
hivatali állásba beiktat vkit
Oroszország befektet az Unióban.
For every dollar you invest, matches it with two, provided, however, you invest at least ten percent of your base pay.
Minden egyes dollárhoz, amit befektet, a cég hozzáad kettőt, de csak abban az esetben, ha az alapfizetésének legalább a tíz százalékát befektette.
It invests in research, raises public awareness and encourages good practice by the Member States.
Az Európai Unió befektet a kutatásokba, felkelti a közvélemény figyelmét, a tagállamokat pedig a bevált gyakorlat alkalmazására ösztönzi.
to invest
The US is investing huge amounts of money in green technology.
Az USA hatalmas összegeket invesztál a zöld technológiákba.
Eni works in oil but invests billions in projects, for example for South Stream, for the projects in Kashagan - they invest billions - and Libya.
Az Eni foglalkozik olajjal, de milliárdokat invesztál projektekbe, például a Déli Áramlatba, a kashagáni projektekbe - milliárdokat invesztálnak - és a líbiai projektekbe.

Context sentences for "to invest" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe need to invest in connecting up the European Union's energy infrastructures.
Fontos beruháznunk az Európai Unió energia-infrastruktúráinak összekapcsolásába.
EnglishTo invest in innovation, it is necessary to concentrate on subsidising research.
Az innovációba történő beruházáshoz a kutatás támogatására kell összpontosítanunk.
EnglishIn other words, it should be possible to re-invest profits as equity capital.
Más szóval, legyen lehetőség a nyereség saját tőkeként történő újra befektetésére.
EnglishWhat is the use of wonderful plans if there is no one willing to invest in them?
Mit használnak a csodálatos tervek, ha senki sem hajlandó ezekbe beruházni?
EnglishThe European Union as a whole is also seeking to invest in the European economy.
Az Európai Unió egészét tekintve is látszik a gazdaságra irányuló befektetési szándék.
EnglishThis is, then, the reality: that those that are wealthier invest more in R&D later.
A valóság tehát az, hogy akik tehetősebbek, később többet fektetnek a K+F-be.
EnglishCompanies would not invest billions in advertising if it did not have any effect.
A vállalatok nem fordítanának milliárdokat reklámra, ha annak semmi hatása nem lenne.
EnglishWe must invest in economic, democratic, social and educational stability.
Be kell ruháznunk a gazdasági, demokratikus, szociális és oktatási stabilitásba.
EnglishIf the public sector does not invest, we cannot expect the private sector to do so.
Ha az állami szektor nem fektet be, nem várhatjuk ezt a magánszektortól sem.
EnglishWe need to invest in all these programmes but, above all, we need to believe in them.
Be kell ruháznunk ezekbe a programokba, de ami a legfontosabb, hinnünk kell bennük.
EnglishThe EU must invest more in the diversification of energy supply sources.
Az Európai Uniónak többet kell beruháznia az energiaforrások diverzifikálásába.
EnglishCan we invest them now in order to trigger employment and growth quickly?
Befektethetjük őket most a foglalkoztatás és a növekedés gyors előmozdítására?
EnglishFirstly, then, we need to invest in something that will keep demand high.
Először is olyasmibe kell befektetnünk, amely folyamatosan fenntartja a keresletet.
EnglishIt is time for the European Union to invest more in the field of research and innovation.
Itt az ideje, hogy az Európai Unió többet fektessen a kutatásba és innovációba.
EnglishFishing bosses no longer want to invest in their boats so the fleet is ageing.
A halászhajó-tulajdonosok már nem akarnak hajóikba beruházni, ezért a flotta elöregedik.
EnglishWe need to invest, except that, at national level, this is no longer possible.
Befektetésekre szükség van, de nemzeti szinten erre már nincs lehetőség.
EnglishIt simulates what it is like to invest in something and to watch that investment pan out.
Azt szimulálja, milyen befektetni valamibe, és nézni, ahogy a befektetés megtérül.
EnglishThe change could therefore begin by the refusal to invest you with the presidency.
Tehát a változást kezdhetjük is azzal, hogy elutasítjuk az Ön elnökké történő beiktatását.
EnglishIt is also necessary to invest in prevention and public education programmes.
Szükséges a megelőzésbe és a közoktatási programokba történő beruházás.
EnglishThat also means that we need to invest more money in research and development.
Ez egyszersmind azt jelenti, hogy több pénzt kell fordítanunk a kutatásra és fejlesztésre.