EN

inward {adjective}

volume_up
If she felt any inward agitation, it did not display itself in any outward manifestation.
Ha érzett is valamiféle belső izgalmat, ennek semmi külső jelét nem adta.
With an inward sigh, Elminster called on the powers of the gem to summon up the likeness of Iymbryl.
Egy elfojtott belső sóhajjal Elminster szólította a drágakő hatalmát és felidézte Iymbryl külsejét.
Vajon milyen belső kényszer alatt?
inward

Synonyms (English) for "inward":

inward
ward

Context sentences for "inward" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOn the fifth blow, the door shuddered inward and the bracing chair collapsed.
Az ötödik roham ereje alatt az ajtó megadta magát, és a szék végleg összetört.
EnglishThe metallically-coated straws flashed to plasma, pressing inward on the Secondary.
A plutónium alfája tovább nőtt, és az energia kezdett átáramolni a második fázisba.
EnglishIt collapsed inward, Withal on top, landing upon a squawking figure beneath.
Az összedőlt, Withallal a tetején, aki rázuhant a bent élő nyomorúságos kis alakra.
EnglishBlaskyn's flesh sank inward, his skin withering and sagging on suddenly revealed bones.
Blaskyn húsa elolvadt, a bőre rászáradt a hirtelen kivillanó fehér csontokra.
EnglishSo that would appear as well, the FSS man observed, with an in­ward chill.
Ez is eléggé nyilvánvaló felelte az SZBSZ-es, és önkéntelenül megborzongott.
EnglishAs the window tilted inward on hinges, Pittman thrust himself through the opening.
Nem volt bezárva, a csapástól egészen kinyílt, és bevetődött a nyíláson.
EnglishApparently, that entire section of the wall swung inward, away from the bathroom.
Lehet, hogy megőrültem - gondolta, de ez olyan, mintha egy ajtó volna.
EnglishShe pulled it out and then twisted it, pinching inward at the same time.
Aztán előrehúzta és megcsavarta ajkát, úgy, hogy a belseje szorult a két ujja közé.
EnglishWith an inward scream of triumph, she saw the gunman stagger back and topple.
Tess győzedelmes boldogsággal figyelte, amint a fegyveres megtántorodik és a földre zuhan.
EnglishHe fell to the mud, his knees jerking up to his chest, his arms twisting inward, convulsing.
Elterült a sárban, térdét fölrántotta a melléig, karja kifordult, rángatózott.
EnglishPressures drawing inward, building once more, the spirit withdrew from the bay.
A nyomás ismét megnőtt, a szellem pedig visszahúzódott az öbölből.
English(a) Formalities prior to temporary admission for inward processing
a) Alakiságok az aktív feldolgozás céljából történő ideiglenes behozatal előtt
EnglishShe put her shoulder against it, pushed gently, then harder, and finally the door swung inward.
Viviene aztán az ajtónak vetette a vállát, így végül sikerült benyomnia az ajtót.
EnglishThe windows of Bill's Home Drugstore and the Kelly Fruit Company jingled and fell inward.
Bili magánpatikájának és a Kelly Fruit Companynak csilingelve tört be az összes ablaka.
EnglishThe mans left cheekbone was dimpled inward, his broad nose flattened and pressed to one side.
A férfi bal arccsontja behorpadt, széles orra lapos volt, és egyik oldalra görbült.
EnglishShe turned to confront him—and plunged down through her own inward layers.
Benézett önmagába- valahogy úgy csinálta, ahogy Voltaire tette.
EnglishTemporary admission for inward processing shall be governed by the provisions of this Annex.
Ez a melléklet az aktív feldolgozás céljából történő ideiglenes behozatalt szabályozza.
EnglishHe was probably just teaching her how to sit still and turn inward and think of nothing.'
Valószínű, hogy csak megtanította mozdulatlanul ülni úgy, hogy közben ne gondoljon semmire.
EnglishIn spite of his dismay, or rather behind it, Inspector Neele had felt a faint inward satisfaction.
A feleség-meg-a-szerető ábra túlságosan is kézenfekvő, túlságosan is egyszerű.
EnglishAnother desperate shove, and it suddenly swung inward with a crash, taking me with it.
Újabb kétségbeesett lendület, majd hirtelen csattanással bevágódott, magával ragadva engem is.