"irritably" translation into Hungarian

EN

"irritably" in Hungarian

EN irritably
volume_up
{adverb}

irritably (also: crossly, edgily, peevishly, hotly)
the President said irritably, taking a sip of coffee.
- Nos, tábornok - kérdezte ingerülten az elnök, és kortyolt a kávéjából.
snapped Panamon irritably, kicking at the pile of junk.
csattant föl ingerülten Panamon, belerúgva a szeméthalomba.
Faran flicked his ears irritably, then moved alongside the column at a gallop.
Faran ingerülten megbillentette a fülét, aztán könnyű vágtában az oszlop elejére indult.

Synonyms (English) for "irritably":

irritably

Context sentences for "irritably" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf, she thought irritably, such a place still exists upon the face of this earth!
Ha, gondolta bosszúsan, létezik egyáltalán ilyen hely a föld felszínén!
EnglishWil started up after her irritably, but the pain in his head made him reconsider quickly.
Már ment volna utána bosszankodva, ám a fejfájástól azonnal meggondolta magát.
EnglishThey were around his legs, glancing up at him irritably; their breath was hot on him.
Ott voltak a lábánál, sértetten néztek rá, Marty érezte forró leheletüket.
Englishhe said irritably.
Mi az ördögért kellene félnie egy átkozott múmiától? felelte bosszankodva.
English'It's the easiest way' 'I said, there's no need for that,' she told him irritably.
- Azt mondtam, hogy erre semmi szükség! - csattant föl dühösen a nő.
EnglishMight be tough on her, I said irritably, but it's necessary enough.
Lehet, hogy keserves lesz neki mondtam bosszúsan , de csakugyan szükséges.
English, the middle gentleman asked the cleaner irritably.
- Hol a reggeli? - kérdezte a középső úr mogorván a bejárónőtől.
EnglishThen let's get on with the search, suggested Menion irritably, avoiding the eyes of the Druid.
Akkor hát folytassuk a keresést javasolta haragosan Menion, kerülve a druida tekintetét.
EnglishAnd now you may spare the journey, said Gwenhwyfar irritably, but Gawaine shook his head.
- Most megtakaríthatod az utat - felelte kissé bosszúsan Gwenhwyfar, de Gawaine a fejét rázta.
EnglishA horn honked irritably, making Mr Gray jump, making Lad whine.
Dühösen felbőgött egy duda, Mr. Szürke ugrott egyet, Fickó felvinnyogott.
EnglishMelchett said irritably, Don't go on reading idiotic details Slack.
Melchett idegesen szólt rá: Ne olvasson fel hülye részleteket, Slack.
EnglishWish we could get a description of the fellow, said Colonel Anderson irritably.
Hátha mégis jegyezte meg kíméletlenül Anderson ezredes.
EnglishHe asked timorously if the colonel was feeling himself, but was waved away irritably.
Óvatosan megkérdezte tőle, hogy nem érzi-e rosszul magát, de egy ingerült kézmozdulattal elbocsátották.
EnglishEric, she said irritably, passing me to enter the elevator, is an ass.
Eric egy szamár mondta kissé bosszúsan és belépett a liftbe.
EnglishNeasdon said irritably: Can't say definitely without knowing more about her.
- Ezt - mondta Neadson - nem tudom határozottan megmondani, anélkül, hogy többet tudnék erről az asszonyról.
EnglishRoddy said irritably, People never dream what harm they may do by 'educating' someone!
Az embereknek fogalmuk sincs fakadt ki Roddy , mennyi bajt okozhatnak azzal, ha valakit jó nevelésben részesítenek.
EnglishThe one-hundred-millibar wind patterns are approaching the second-stage 'Q' limits, Doctor, Foch said irritably.
Ezek a széllökések megközelítik a második fokozat határértékét, doktor mondta sértetten.
EnglishI'm not interested historically, I said irritably.
De engem ez nem történelmi szempontból érdekel mondtam idegesen.
EnglishVernon closed the door behind me and said irritably:
Vernon becsukta mögöttem az ajtót és izgatottan mondta:
EnglishMr Cust dropped his eyes and spoke irritably and fretfully.
Ott csak érdeklődöm valami iránt, annyi az egész.